Zaštita žita

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514778
  Jovanović Živorad
  Učesnik

   Zaštita pšenice i ječma

   Na teritoriji istočne Srbije, kao i na području cele zemlje, setva pšenice u ovoj sezoni je veoma otežana. Na našem području nema useva u sistemu za navodnjavanje a pokušaji setve u ovakvim uslovima su veoma rizični. Izrazito duga suša i visoke temperature u proteklom periodu uticali su na ovakvu situaciju. Ovakvi uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju određenih štetnih organizama, pre svega insekata, a u uslovima navodnjavanja i razvoju patogena.
   Na parcelama gde je usev posejan i nikao, preporučuje se svim proizvođačima da obiđu i izvrše pregled na prisustvo štetnih organizama : cikade, vaši i uzročnike bolesti (Erysiphe graminis, Pyrenophota teres i dr.). U ovom periodu, najveći problem predstavlja prisustvo insekata kao vektora virusa. Prema standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.
   Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena registrovanih insekticida:
   ·Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha
   ·Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha
   · Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
   Ujedno pregledati useve strnih žita na prisustvo glodara. Pregledati i lucerišta gde se glodari sele posle jesenje obrade (oranja). Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači. Mamke (na bazi cinkfosfida i bromadiolona) je potrebno stavljati u naseljene/aktivne rupe i zatrpati ih. U slučaju da ostanu na površini zemljišta mogu izazvati trovanje divljači. Kod korišćenja bromadiolona, koji ima drugačiji mehanizam delovanja od cinkfosfida, suzbijanje je potrebno ponoviti. Suzbijanje glodara je potrebno izvršiti i na međama, njivskim putevima i svugde, u blizini parcela, gde se uočavaju rupe od glodara .

   Dipl. ing Živorad Jovanović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.