Zaštita voćaka i vinove loze u feno fazi mirovanja vegetacije

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513549
  PSSS Smederevo

   Kod zaštite od bolesti i štetočina važno je poznavati simptome koje određene štetočine i bolesti izazivaju na lišću i mladarima, cvetu, plodovima, na drvetu i korenu. U jesen, kada voćke pod uticajem abiotskih faktora svode životne aktivnosti na minimum (faza mirovanja) potrebno izvršiti pregled i konstatovati pojavu, brojnost i prezimljavajuće oblike pojedinih štetnih organizama u voćnjacima i vinogradima. S ciljem smanjenja brojnosti populacije štetnih organizama u narednoj vegetaciji potrebno je izvršiti zimsko tretiranje. Kasno zimsko, odnosno, rano prolećno prskanje (izvodi se u periodu od opadanja lišća pa do kretanja vegetacije u proleće), ima izuzetan značaj u zaštiti od kovrdžavosti lišća breskve, šupljikavosti lišća koštičavog voća, čađave krastavosti jabuke i kruške, rogača šljive, crne pegavosti vinove loze, i brojnih štetočina kao što su štitaste vaši, jaja lisnih vaši i drugi prezimljujući oblici štetnih insekata. Tu, pre svega, možemo pomenuti: štitaste vaši (Coccoidea), lisne vaši (Aphididae), krvava vaš (Eriosoma lanigerum), jabukin cvetojed (Anthonomus pomorum), kruškine buve (Psylla spp.), mrazovci(Geometridae), gubar (Lymanthria dispar), voćni crveni pauk (Panonychus ulmi) i razni smotavci (Tortricidae)… Najznačajnije štetočine vinove loze su: crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), cigaraš (Byctisus betule), pipe vinove loze, pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana).


   pepeljasti grožđani moljac


   jabukin cvetojed


   cigaraš

   Najbolji rezultati u suzbijanju štetnih organizama se postižu kada se zimsko tretiranje izvodi u drugoj polovini februara ili početkom marta, upravo pred samo kretanje vegetacije. Ukoliko temperature, tokom februara, budu iznad proseka doći će do ranijeg kretanja vegetacije kod nekih voćnih vrsta. U tom slučaju treba što pre obaviti zaštitu tj. prskanje višegodišnjih zasada kao i mehaničko odstranjivanje oštećenih i obolelih organa. Ono što je važno naglasiti voćarima i vinogradarima je da prate fenološke faze kroz koje biljka prolazi kako bi izvršili odgovarajuća preventivna prskanja. Za zaštitu od prouzrokovača bolesti preporučuju se bakarna sredstva. Zimsko mirovanje voćaka i vinove loze omogućava da se ova sredstva primene u većim koncentracijama nego što je preporučeno. Njihova primena moguća je i u fazi bubrenja pupoljaka, ali se tada treba pridržavati preporučenih koncentracija, zbog moguće fitotoksičnosti koju može izazvati bakar. Ovo naročito važi za koštičave vrste, posebno breskvu, koja je osetljiva na bakar. Ako su na voćkama prisutne štitaste vaši i druge štetočine, bakarnom sredstvu dodaje se mineralno ulje. U našim poljoprivrednim apotekama mogu se naći i preparati koji predstavlja gotovu kombinaciju bakra i mineralnog ulja, tako da njegovom primenom istovremeno suzbijamo i prouzrokovače bolesti i štetočine. Vinovu lozu nakon rezidbe i iznošenja orezanih lastara iz vinograda, treba zaštititi bakarnim sredstvom, u cilju zaštite od crne pegavosti. Prouzrokovač crne pegavosti je izuzetno destruktivan parazit koji je aktivan upravo u ovom periodu. Sa prvim kišama koje se obično poklope sa fazom otvaranja pupoljaka kod vinove loze, ova gljiva proizvodi veliki broj spora koje vrše infekciju mladih biljnih delova. Na kraju, treba naglasiti da je izuzetno važan kvalitet ovog kasnog zimskog tj. ranog prolećnog prskanja i baš iz tog razloga prskanje mora biti temeljno i sa dovoljnom količinom tečnosti. Ne retko se može čuti da prvo i poslednje tretiranje je takozvano kupanje voća.


   štitaste vaši


   krvava vaš


   voćni crveni pauk

   (tekst je rađen po modelu stručnih tekstova iz poljoprivrednih časopisa Poljoprivredni list, Poljoprivreda info, fotografije u tekstu preuzete sa interneta – Google slike)

   Nikolić Nadežda, dipl.inž.poljoprivrede

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.