Zaštita vinove loze

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512765
  Karapandžić Bojana
  Učesnik

   Na području delovanja PSSS Leskovac vinova loza se zavisno od sorte nalazi u različitim fenofazama od cvasti potpuno razvijene do početak cvetanja ( BBCH 53 – 62 ).
   Vinova loza ulazi u fenofazu kada je naojsetljivija na infekciju patogenima prouzokovačima plamenjače ( Plasmopara viticola ) i pepelnice ( Uncinula necator ).
   Nestabilno vreme sa čestim padavinama tokom protekle nedelje, dugi periodi vlaženja lista, kao i trenutni vremenski uslovi u vinogradima ( visoka relativna vlažnost vazduha tokom noći, dugotrajne rose i optimalne temperature ), doprinose razvoju ovih patogena.
   U cilju zaštite vinove loze preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida:

   Mikal flash ( a.m. fosetl -aluminijum + folpet ) 0,3 -0,4%
   Luna expirience ( a.m. tebukonazol + fluopiram ) 0,04 l/ha

   Na feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa beleže se povremeni ulovi i niske brojnosti pepeljastog grožđanog moljca ( Lobesia botrana ). Vizuelnim pregledom cvasti vinove loze nisu uočena položena jaja i piljenje larvi ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje pregled cvasti na prisustvo larvi ove štetočine i ukoliko se uoči njihovo prisustvo primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin ( Cipkord 20 EC, Notikor ili Crna mamba ) 0,03%.

   Bojana Karapandžić, dip.ing.polj.
   PSSS Leskovac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.