Zaštita vinove loze

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #567720
  Fildžanović Bojana
  Učesnik

   Na području delovanja PSSS Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi od bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).
   Vizuelnim pregledom zasada registrovano je dominantno prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrukuje zlatasto žutilo vinove loze.
   Proizvođačima se preporučuje da, u cilju suzbijanja cikada, sprovedu drugi tretman za suzbijanje ove štetočine (10 dana nakona prvog tretmana) insekticidom:
   Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015% ili Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.
   Takođe, u regionu Negotina u toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Navedeni insekticid na bazi a.m. zeta-cipermetrin za suzbijanje cikade delovaće i na suzbijanje larvi pepeljastog grožđanog moljca.
   Dosadašnji vremenski uslovi su bili izuzetno povoljni za pojavu i razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Takođe,vinova loza je ušla u fenofazu dodirivanja bobica kada je osetljiva na infekcije prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Sa ciljem zaštite vinove loze od ovog patogena ali i od pepelnice (Eysiphe necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:
   Cabrio top (a.m. metiram+piraklostrobin) u koncentraciji 0,15-0,2% ili
   Quadris max (a.m. folpet+azoksistrobin) u koncentraciji 0,2-0,25%
   +
   Cantus, Dekada, Bosco ili Corvet WG (a.m. boskalid) u količini 1-1,2 kg/ha.
   Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se hemijski tretman sprovede u večernjim satima.

   Bojana Filidžanović,PSSS Negotin

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.