Zaštita šljive u precvetavanju

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513182
  Janković Vesna
  Učesnik

   Na području Kolubarskog okruga, šljiva se gaji na površini od oko 14500ha.Značajna je voćna vrsta i zajedno sa malinom i kupinom čini jednu od tri vodeće voćne vrste u voćarskoj proizvodnji Okruga.
   Obilaskom terena utvrđeno je, da se šljiva tretnutno nalazi u fenofazi ,, precvetavanja; kada je potrebno zaštiti od određenih bolesti i štetočina.Šljivu kao i druge voćne vrste napadaju štetni organizmi i to među najznačajnijim su pored virusa šarke šljive,monilioza ( Monilinia laxa i Monilinia fructigena) ,rogača šljive (Taphrine pruni) i plamenjača šljive ( Polystigma rubrum) ,rđa šljive ( Tranzschelia pruni spinosae).Pored bolesti tu su i štetočine : šljivine ose ( Hoplocampa flava,Hoplocampa minuta),šljivin smotavac ( Grapholita funebrana),lisne vaši ( Aphididae)…Do sada su u zasadima šljive određeni tretmani u fenofazi,,bubrenja pupoljaka,, za suzbijanje prezimljavajućih oblika štetnih organizama (prouzrokovača biljnih bolesti ,zimska jaja insekata i grinja),tretmani za suzbijanje prouzrokovača monilioza u fenofazi ,,belih kokica i tokom fenofaze cvetanja,, primenom odgovarajućih preparata (fungicida) a sada u fenofazi ,,precvetavanja,, potrebno je odratiti tretman protiv prouzrokovača bolesti ( plamenjače šljive i rđe ) kao i štetočina ( šljivine ose). Od preparata se mogu koristiti za suzbijanje bolesti fungicidi iz grupe ditikarbamata ; mankozeb,ditane,captan uz kombinaciju insekticida na bazi aktivne materije ; dimetoata,deltametrina,hlorpirofosa,cipermetrina….12-14 dana kasnije potrebno je ponoviti prskanje gore navedenim preparatima.

   Pitanje: Kako kaptan zajedno sa dimetoatom?

   Odgovor:
   U tekstu je data preporuka za zaštitu šljive u precvetavanju i navedeni preparati fungicidi za zaštitu od bolesti i insekticidi za suzbjianje šljivinih osica, samo predlog preparata a nije navedena kombinacija bilo kog fungicida + neki insekticid,dimetoati se koriste u precvetavanju ali nisam konkretno navela da se mešaju sa kaptanom.Kaptan je stavljen samo kao predlog fungicid koji se može koristiti u zaštiti šljive u precvetavanju od bolesti(plamenjače šljive i šušljikavosti lišća).Verovatno ste iz konteksta zaključili da je tako jer je captan stavljen kao neka varijanta fungicida i stoji neposredno blizu dimetoata ,ali u svakom sučaju drago mi je što ste pročitali tekst i razmislili veoma dobro na ovu temu.Mislim da ste samo izveli pogresan zaključak, inače naravno da se ne mogu mešati preparati na bazi captana sa kiselim insekticidima.

   dipl.ing.Vesna Janković

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.