Zaštita lucerke od lucerkine bube

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #564948
  Svetozarević Slavica
  Učesnik

    

   Lucerkina buba (Phytodecta fornicata) je u našoj zemlji prisutna na svim lucerištima od ranog proleća do polovine ili kraja juna u slabijem ili jačem intezitetu zavisno od vremenskih prilika, te se ubraja u najvažnije štetočine lucerke. Masovno se javlja u godinama sa izrazito toplim i umereno vlažnim prolećem. Štete pričinjavaju odrasli insekti i larve ishranom pri čemu jedan imago ošteti ili uništi 100-200 listova. Larve osim ishranom štetu pričinjavaju prljanjem biljaka izmetom  čineći ih odbojnom stočnom hranom .Takođe ova štetočina dovodi i do smanjenja prinosa zelene mase prvog otkosa za 30-50%, a pri jačoj pojavi prinos se može smanjiti i za više od dve trećine.

   Imago lucerkine bube je dug 6-7 mm, ispupčenih leđa, crne glave i tela, a crvenonarandžastih grudi i pokrioca sa dve crne tačke na vratnom štitu i osam na pokriocima.

   Lucerkina buba prezimljava kao imago u zemljištu na dubini od 5-25 cm. Insekti se javljaju u proleće kada se zemljište zagreje na 10-12°C. Po pojavi imaga se dopunski hrane i pričinjavaju manje ili veće štete zavisno od brojnosti. Tokom aprila i maja polažu jaja u grupicama (od 6-15 jaja) na donje listove lucerke. Iz jaja se pile larve, koje po pojavi počinju da se hrane lišćem izgrizajući ga od oboda ka sredini ostavljajući samo lisnu nervaturu. Najjači napad larvi je obično pred prvi otkos. Nakon završenog razvoja larve odlaze u zemljište gde prelaze u stadijum lutke. Iz lutki se sredinom juna pojavljuje imago koji odlazi u zemljište na prezimljavanje. Lucerkina buba ima jednu generaciju godišnje.

   U cilju suzbijanja licerkine bube i smanjenja štete sprovode se hemijske mere zaštite. Ekonomski opravdano hemijsko suzbijanje je ako se utvrdi 5 ili više odraslih jedinki po m². Ako se pred prvi otkos na 10 zamaha kečerom ulovi 30 imaga ili 60 larvi, tada se preporučuje da se nakon košenja lucerke izvrši tretiranje dozvoljenim preparatima. Za suzbijanje ove vrste koriste se kontaktno-digestivni insekticidi sa brzim početnim delovanjem na bazi aktivne materije acetamiprid, deltametrin, tiakloprid.

   Preporuke možete pogledati na sajtu http://www.pisvojvodina.com ili http://www.pissrbija.com

   Slavica Svetozarević, PSSS Negotin

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.