Zaštita lucerke od korova – Stojanović Dušan

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512644
  Stojanović Dušan
  Učesnik

   Zaštita od korova pri zasnivanju lucerišta sa zasniva na primeni herbicida nakon nicanja lucerke i korova. Najbolji rezultati se postižu upotrebom herbicida koji efikasno deluju kad niknu i lucerka i korovi. Kao i sve mahunarke i lucerku ne treba tretirati herbicidima dok ne dobije prvu trolisku. U to vreme prisutni korovi su približno iste visine i to predstavlja presudni period za njenu zaštitu od korova. Ako se ne reaguje herbicidima u ovom periodu korovi nadjačaju lucerku, usev biva žut, ne ukoreni se dobro što za posledicu ima loš porast i moguć gubitak otkosa. Ukoliko je zasejana njiva u to vreme zakorovljena korovima koji brzo zasenjuju i nadrastaju usev poželjna je primena preparata na bazi aktivne materije bentazon – Basagran, Bentamark, Galbenon u dozi 3 l/ha. Preparati na bazi aktivne materije bentazon najbolju efikasnost ispoljavaju primenom kada je lucerka visine 15 cm a korovi u fazi 2-6 listova. Odlično suzbija širokolisne korove i jako brzo deluje. Optimalno je tretman izvesti u večernjim časovima kako bi se izbegle prolazne fitotoksičnosti na usevu koje se mogu javiti zbog visokih temperatura i jake insolacije. Suzbijanje korova već zasnovanoj lucerki moguće je i primenom herbicida u fazi pre kretanja vegetacije. Preparati Sencor, Velton, na bazi aktivne materije metribuzin se primenjuju u već zasnovanoj lucerki – druga godina ili starija, tretiranjem rano u proleće pre kretanja vegetacije. Ovi preparati se primenjuju u količini 0.5 kg/ha na zemljištima sa 1.5-3% humusa i 1 kg/ha na zemljištima sa više od 3% humusa. Preparati Harmony, Okvir, Simphony na bazi aktivne materije tifensulfuron-metil u količini 15 do 20 grama po hektaru primenjuju se kada je lucerka u drugoj godini ili starija tretiranjem rano u proleće pre početka vegetacije. Najefikasnije delovanje se postiže primenom kada su korovi u fazi početnog porasta. Radi proširenja spektra delovanja moguće je kombinovati preparate na bazi ove dve aktivne materije /metribuzin i tifensulfuron-metil/ i to u količini 0.5 kg/ha preparata na bazi aktivne materije metribuzin i 15 gr/ha preparata na bazi aktivne materije tifensulfuron-metil. Naravno i u slučaju kombinovanja ove dve materije tretiranje se izvodi pre kretanja vegetacije u već zasnovanoj lucerki. Za suzbijanje korova u toku vegetacije mogu se primeniti preparati na bazi aktivne materije imazamoks – Pulsar, Ikarus, Kvazar. Ovi preparati se primenjuju tretiranjem kada je lucerka u fazi treće troliske. Primenom preparata na bazi aktivne materije imazamoks suzbijamo jednogodišnje travne i širokolisne korove. Preparati na bazi ove aktivne materije imaju i zemljišno delovanje – suzbijaju korove preko zemljišta kada su korovi u fazi klijanja. Najbolji rezultati se postižu primenom u ranijim fazama porasta kada su korovi u fazi 1 do 4 lista sa količinom primene 1 do 1.2 lit/ha. Suzbijanje travnih korova Za suzbijanje travnih korova preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije cikloksidim – Focus Ultra. Preparat primeniti u količini od 1 lit/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma 2 lit/ha. Najefikasnije dejstvo na korove se ispoljava kada su muhari u fazi do trećeg lista, a divlji sirak iz rizoma do faze šestog lista ili visine 20 cm. Uskolisni korovi u lucerki se mogu uspešno suzbiti i preparatima na bazi aktivne materije fluazifop-p-butil – Fusilade Forte, Floyd; u kolicini od 0.8 do 1.2 l/ha. Ove herbicide treba primeniti u vreme kada su travni korovi u fazi 3 do 5 listova. Preparate na bazi aktivne materije kletodim – Rafal, Kletox, Select Super; primeniti kada su korovi u fazi razvoja od 2 do 5 listova. Količina primene je 0.8 lit/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, 1.2 lit/ha za suzbijanje sirka iz rizoma, 2 lit/ha za suzbijanje pirevine.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.