Zaštita jabuke

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #567776
  Fildžanović Bojana
  Učesnik

   Na području delovanja PSSS Negotin zasadi jabuka se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi razvoja plodova, od faze plodovi su dostigli oko 60% krajnje veličine do faze plodovi su oko 70% krajnje veličine (BBCH 76-77).
   Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je let leptira i polaganje jaja druge generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja od ubušavanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida: Harpun, Lascar, Prince (a.m. piriproksifen) u koncentraciji 0,075-0,1% ili Nexiram 10 EC (a.m. piriproksifen) u koncentraciji 0,1% ili Alkazar (a.m. piriproksifen) u količini 0,075-0,125 l/ha.
   U zasadima sa prisutnim simptomima pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) kao i u zasadima sa osetljivim sortimentom, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:Impact 125 EC, Imperium (a.m. flutriafol) u koncentraciji 0,015-0,02% ili Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili Riza 250 EC (a.m. tebukonazol) u koncentraciji 0,03%.
   U pojedinim zasadima je registrovano prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) čijem razvoju pogoduje suvo i toplo vreme. Proizvođačima se preporučuje pregled jabučnjaka i ukoliko se uoči prisustvo ove štetočine primena nekog od registrovanih akaricida:Abastate, Amon 020 EW, Akaristop, Armada, Romectin, Inwert EW ili Kraft 1,8 EW u koncentraciji 0,075% uz dodatak mineralnog ulja kao okvašivača.
   Zbog visokih dnevnih temperatura,preporuka je da se tretman sprovede u večernjim satima.

   Bojana Filidžanović,PSSS Negotin

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.