Zahtevi za prostorom u vezanim objektima za držanje goveda

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513398
  Krajnović Dragoljub
  Učesnik

   Objekti za držanje krava treba da obezbede odgovarajući smeštaj muznih krava i svih mlađih kategorija sa povoljnim prostornim i mikroklimatsim uslovima koji omogućavavju pravilnu ishranu , mužu, proces izđubravanja kao i dobrobit životinja koje se uzgajaju.Sistem vezanog držanja krava u dva reda predviđa sledeće dimenzije:
   · Širina hodnika za manipulativne aktivnosti treba da bude 1,50 m;
   · Širina kanala za izđubravanje je 0,50 m i dubinom od 0,25 m;
   · Širina ležišta je 2,00 m;
   · Širina pregrade između ležišta i hodnika za hranjenje je 0,10 m;
   · Širina hranidbenog hodnika uz priključeni sto za hranjenje ili jasle je 4,00 m, na 10 cm iznad niovoa stajališta;

   Prema korišćenim standardima, preporućuje se maksimalna dužina staje do 80 m,čime se omogućava pravilan rad mehanizma za izđubravanje. Veličina površine ležišta je značajna kako sa stanovišta troškova izgradnje, tako i sa stanovišta obezbeđenja potrebnog prostora za dobar ambijent muznih grla koja borave u njemu. Neophodno je obezbediti dovoljno prostora za ležanje krava, kao i potrebnu dužinu da bi u stojećem položaju mogla da izbaci izmet u kanal za izđubravanje i na taj način održi čistoću tela i vimena. Ukoliko se telesna masa uzima kao parametar, preporučuju se sledeće dimenzije :
   · Za krave telesne mase ispod 550 kg potrebna je dužina 175 cm i širina 120 cm ;
   · Za krave telesne mase od 650 kg predviđena je dužina od 180 cm i širina od 125 cm ;
   · Za krave teže od 650 kg poželjno je da dužina bude 200 cm i širina 125 cm ;

   Na osnovu datih preporuka, za krave holštajn-frizijske i simentalske rase preporučuju se ležišta dimenzija 200 x 125 cm. Nagib ležišta prema kanalu za izđubravanje treba da iznosi 2 %.

   Dragoljub Krajnović dipl.inž.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.