Zadružna načela

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #564087
  Kostić-Đorđević Mimica
  Učesnik

   Заједничко пословање где се пољопривредници организују у виду задруга је начин самоорганизовања њиховог пословног опредељења да послују у складу са задружним принципима и задружним вредностима.

   Рад задруга је поштовање основних правила организовања и регулисање односа са задругарима и друштвеним окружењем.

   Основна начела(принципи) задруге су:

   • Отворено чланство и добровољност– Оснивање задруге и приступање њој је добровољна организација где сва лица приступају добровољно прихватајући одговорност, права и обавезе које се од њих очекују и утврђене су задружним правилима. Задругари сами одлучују кога ће да приме у задругу као новог члана.
   • Демократија– Рад чланова задруге контролишу сами чланови који утврђују пословну политику и сами доносе одлуке по принципу „ један човек – један глас“ и на тај начин се у управљању омогућава равноправност и једнакост. Демократска контрола чланова у доношењу одлука и одређивању политике.
   • Економско учешће чланова– Чланови задруга својим доприносом остварују контролу над средствима организације- заједнички капитал задруге. Додатна средства из буџета или путем кредитне подршке могу да остваре кроз учешће у сам развој задруге, побољшањем материјалне добити сразмерно њиховим активностима у оквиру задруге.
   • Аутономичност( независност)– Сами чланови задруге остварују и усмеравају контролу над радом задруге и контролу пословне политике према привредном и друштвеном окружењу. Пословање мора да буде прилагођено законским прописима и пореским обавезама државе.
   • Образовање, обука и обавештеност– Интерес чланова задруге, сарадника и изабраних представника да би обезбедили ефективан развој и што успешније пословали морају да стекну одређења знања о вредностима и о условима привређивања задругарства. Ширење знања о задругарству је јавни интерес друштва посебно у мање развијеним крајевима.
   • Сарадња задружних организација– Остваривање међусобне сарадње међу самим члановима и њиховим потребама није довољна да би се постигнула достигнућа ширих размера. Сарадња са осталим организацијама из ужег или ширег окружења је од локалног, регионалног значаја чиме се јача задругарство.
   • Учешће у јавном животу– Задруга делатност усмерава пре свега према потребама својих чланова и циљ јој је да оствари потребе и жеље чланова и да допринесе развоју и унапређењу у остваривању циљева саме организације, као и у обавези учешћа у јавном животу и бризи за локалну средину у којој задруга послује.

    

    

    

    

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.