ZADRUGARSTVO

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #572086
  Bušatović Radomir
  Učesnik

   Најпримеренији облик међусобног повезивања малих робних произвођача у свету јесте задруга или кооператива. Познато је да су задруге значајне за развој руралних средина. Искуства земаља у којима су пољопривредне али и задруге у другим секторима покретачи развоја села и сигурности за пољопривредне произвођаче указују да је врло важно обновити постојеће  и формирати нове задруге у Србији.  По неким проценама у Србији је активно око 900 пољоприврених задруга.

   Пољопривредне задруге у Србији најчешће се баве примарном пољопривредном производњом,  и то више биљном него сточарском.  Набавка пољопривредних инпута , откуп и пласман пољопривредних производа  представљају најзначајније изворе прихода за пољопривредне задруге.

    

   Идентитет  савремене задруге  одређују три компоненте :

   • Дефиниција задруге – Задруга је аутономна асоцијација  добровљно удружених лица  са циљем остварења њихових заједничких, економских, социјалних и културних потреба и жеља, кроз заједнички поседован и демократски контролисан привредни субјект.
   • Задружне вредности –  основни систем вредности задружног покрета на којима почива свака задруга обухвата самопомоћ,  демократију,  једнакост,  праведности,  солидарност , самоодговорност.
   • Задружни принципи – алати за успешно задружно организовање помоћу којих задруге у пракси примењују задружне вредности . Задружни принципи су : добровољно и отворено чланство,  демократска контрола чланова,  економска партиципација чланова,  аутономија и независност, образовање,  обука и информисање, међузадружна сарадња и брига за заједницу.

    

   Основне делатности  земљорадничке задруге су  уговарање производње са задругарима,  набавка репроматеријала за задруге,  обављање услуга,  складиштење и продаја  њихових производа,  као и  сопствених производа произведених у оквиру задруге. Земљорадничке задруге у свом пославању користе сопствену имовину , имовину задругара и других правних и физичких лица по посебним условима и уговорима.

   Људски потенцијал у земљорадничким задругама чине задругари,  кооперанти и запослени,  тј сви они који испуњавају услове да послују са задругом.

   Према Закону о задругама ( Службени  гласник РС бр 112/ 2015 ) земљорадничку задругу може формирати најмање пет земљорадника и других физичких лица  која у својини имају или по неком другом основу користе  земљиште, објекте или средства за рад у пољопривреди и не живе у заједничком домаћинству са оснивачем.

   Радомир Бушатовић, дипл.инж.

   ПССС Крушевац

    

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.