Vrste poljoprivrednih zadruga

 • This topic has 1 odgovor, 1 glas, and was last updated 4 nedelje ranije by Vesna Manić.
Gledanje 1 članka - 1 do 2 (od 2 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #587728
  Vesna Manić
  Učesnik

   <p align=”LEFT”><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span lang=”zxx”>П</span></span></span></span><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”>ољопривредн</span></span></span><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span lang=”zxx”>е</span></span></span></span><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”> задруг</span></span></span><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span lang=”zxx”>е</span></span></span></span><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”> у Србији</span></span></span><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span lang=”zxx”> у односу на делатност коју обављају могу бити опште и специјализоване задруге (ратарске, воћарске, виноградарске, повртарске, сточарске, пчеларске итд). </span></span></span></span></p>
   <p lang=”zxx” align=”LEFT”><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”>Пољопривредне задруге обављају више пољопривредних као и непољопривредних делатности које су међусобно повезане са пољопривредом. Задруге пољопривредника снабдевају потребним импутима, откупљују, пласирају, прерађују њихове производе, прижају услуге у организовању и развоју сеоског туризма. </span></span></span></p>
   <p lang=”zxx” align=”LEFT”><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”>Пословање специјализованих или посебних задруга је усмерено пре свега на организацији производње одређених производа, њихову прераду и пласман на тржиште. </span></span></span></p>
   <p lang=”zxx” align=”LEFT”><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”>Стамбене задруге организују изградњу и одржавање станова, гаража и пословних простора за задругаре, ангажована средства задругара уређују се појединачним уговором између стамбене задруге и чланова задругара у складу са прописима и задружним правилима. </span></span></span></p>
   <p align=”LEFT”><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span lang=”zxx”>Занатске задруге се баве израдом и продајом својих производа домаће радиности, врше занатске услуге, обезбеђују средства за производњу и остале послове од интереса за пословање задруге.</span></span></span></span></p>
   <p lang=”zxx” align=”LEFT”><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”>Произвођачко-потрошачке задруге остварују своји делатност у области промета роба и услуга, откупом пољопривредно-прехрамбених производа и даљом продајом на тржиште. Овом тип задруга припадају задруге сеоског туризма, занатске задруге које се баве израдом и продајом својих производа домаће радиности, пружају разне врсте услуга попут угоститељских, маркетиншких, организованог одмора, путовања итд.</span></span></span></p>
   <p lang=”zxx” align=”LEFT”><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”>Радничке задруге обављају делатност кроз економско удруживање запослених који су уједно и чланови задруге, обављају услуге производњом и продајом својих производа.</span></span></span></p>
   <p lang=”zxx” align=”LEFT”><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”>Социјалне задруге обављањем делатности остварену добит улажу у остваривање социјалне сигурности грађана.</span></span></span></p>
   <p lang=”zxx” align=”LEFT”><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”>Студенско-омладинске задруге обезбеђују задругарима обављање привремени и повремених послова у циљу стицања додатних средстава за задовољавање економских, културних и личних потреба.</span></span></span></p>
   <p lang=”zxx” align=”LEFT”><span style=”color: #2e2d2c;”><span style=”font-family: Merriweather, sans-serif;”><span style=”font-size: small;”>Целокупан период функционисања задруге, без обзира на услове у којима се обавља задружна делатност, усмерена је на економску и социјалну сигурност задругара и шире популације и требало би да буде приоритет од ког се полази при оснивању задруге.</span></span></span></p>

   #588690
   Vesna Manić
   Učesnik

    Пољопривредне задруге у Србији у односу на делатност коју обављају могу бити опште и специјализоване задруге (ратарске, воћарске, виноградарске, повртарске, сточарске, пчеларске итд).
    Пољопривредне задруге обављају више пољопривредних као и непољопривредних делатности које су међусобно повезане са пољопривредом. Задруге пољопривредника снабдевају потребним импутима, откупљују, пласирају, прерађују њихове производе, прижају услуге у организовању и развоју сеоског туризма.
    Пословање специјализованих или посебних задруга је усмерено пре свега на организацији производње одређених производа, њихову прераду и пласман на тржиште.
    Стамбене задруге организују изградњу и одржавање станова, гаража и пословних простора за задругаре, ангажована средства задругара уређују се појединачним уговором између стамбене задруге и чланова задругара у складу са прописима и задружним правилима.
    Занатске задруге се баве израдом и продајом својих производа домаће радиности, врше занатске услуге, обезбеђују средства за производњу и остале послове од интереса за пословање задруге.
    Произвођачко-потрошачке задруге остварују своји делатност у области промета роба и услуга, откупом пољопривредно-прехрамбених производа и даљом продајом на тржиште. Овом тип задруга припадају задруге сеоског туризма, занатске задруге које се баве израдом и продајом својих производа домаће радиности, пружају разне врсте услуга попут угоститељских, маркетиншких, организованог одмора, путовања итд.
    Радничке задруге обављају делатност кроз економско удруживање запослених који су уједно и чланови задруге, обављају услуге производњом и продајом својих производа.
    Социјалне задруге обављањем делатности остварену добит улажу у остваривање социјалне сигурности грађана.
    Студенско-омладинске задруге обезбеђују задругарима обављање привремени и повремених послова у циљу стицања додатних средстава за задовољавање економских, културних и личних потреба.
    Целокупан период функционисања задруге, без обзира на услове у којима се обавља задружна делатност, усмерена је на економску и социјалну сигурност задругара и шире популације и требало би да буде приоритет од ког се полази при оснивању задруге.

   Gledanje 1 članka - 1 do 2 (od 2 ukupno)
   • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.