Virus mozaika lucerke ( AMV)

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #586371
  Maksimović Slavica
  Učesnik

   Virus mozaika lucerke ( AMV) je opšte rasprostranjen i parazitira veliki broj biljaka u našoj zemlji. Glavni domaćin ovog virusa je paprika, ali se može javiti i na paradajzu i plavom patlidžanu. Na paprici ovaj virus izaziva velike štete koje mogu dovesti i do 65 % gubitka u prinosu.
   Tipični simptomi na biljkama paprike zaraženim sa AMV je pojava svetložutog mozaika na lišću, ili krupnih žutobelih pega koje se šire od osnove liske ka vrhu. Internodije su skraćene, dok je liska obično manja i naborana. Obolele biljke paprike zaostaju u porastu, slabije cvetaju i ne zameću plodove. Zaraženi plodovi su sitniji, deformisani.
   Ovaj virus izaziva žuto šarenilo plavog patlidžana koje se odlikuje pojavom slabo ili jako žutih do beličastih pega na čitavoj lisnoj površini. Bolest međutim ne utiče nepovoljno na porast biljaka.
   Na paradajzu simptomi se ispoljavaju u vidu nekroze stabla i lista. Na plodu dolazi do deformacija i pjave nekrotičnih pega. Virus je bez većeg praktičnog značaja u proizvodnji paradajza.
   Virus mozaika lucerke prenosi se zaraženim semenom paprike. Starija lucerišta su glavni izvor zaraze. Virus prezimljava u lucerki, koja je često u potpunosti zaražena virusom mozaika lucerke. Biljne vaši prenose virus sa obolelih biljaka lucerke na tek rasađene biljke paprike. Tokom dalje aktivnosti biljnih vašiju širenje virusa se nastavlja u usevu paprike. Ovaj virus se uspešno prenosi i mehanički, kao i nekim vrstama parazitnih cvetnica (Cuscuta sp.).
   Osnovne mere u suzbijanju jesu preventivne mere: da se za proizvodnju koristi zdravo seme, suzbijanje vektora, korova, razoravanje zaraženih lucerišta, kao i korišćenje tolerantnih sorti paprike.
   Slavica Maksimović dipl.ing. zaštite bilja, PSSS Šabac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.