VENTILACIJA U OBJEKTIMA ZA TOV PILIĆA

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513357
  Pipović Neđeljko
  Učesnik

   Prvih dana ventilacija je isključena, a nakon 2-3 dana počinje postupno provetravanje. U tovilištu pilića količina CO2 ne treba da prelazi vrednost od 3,5-4%; amonijaka 0,1vol%, a za H2S 0,02 vol%. Dakle, zadatak ventilacije je da u objekat dovede dovoljno svežeg vazduha, da izbaci iz objekta upotrebljeni vazduh zasićenim gasovima, amonijakom, ugljen dioksidom i prašinom. Potrebe pilića za svežim vazduhom kreću se od 3-6m3 vazduha po kg žive mase brojlera na sat.
   Da bi ventilacija bila dobra, treba ugraditi višebrzinske ventilatore vezane preko termogena na automatski rad. Povećanje i smanjenje broja okretaja zavisi od temperature objekta.Danas se na farme ugrađuju uglavnom ventilatori kapaciteta 7000m3/h. Brzina strujanja vazduha iznad pilića ne treba biti veća od 0,15-0,25m/s, a pri ulasku vazduha u objekat, na bočnim otvorima-prozorima, ne veća od 1m/s.
   Kao normativ za planiranje ventilacije treba uzeti 5m3/h po 1g žive mase brojlera (prema završnoj masi brojlera).

   Neđeljko Pipović, dipl.ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.