Važne pomotehničke mere za formiranje uzgojnog oblika – Snežana Dragićević-Filip

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512613
  Dragićević-Filipović Snežana
  Učesnik

   Pravilno formiranje uzgojnog oblika je jedna od najznačajnijih pomotehničkih mera u voćarstvu. Povijanje grana mladih zasada je jedna od mera kojom se pravilno obrazuje kruna što obezbeđuje ranije stupanje na rod, dobar prinos i visok kvalitet plodova. U zasadima koji su podignuti sadnicama bez prevremenih grančica povijanje grana je obavezna mera posebno u zasadima jabuke, kruške, šljive, trešnje, višnje, kajsije, breskve, tj.na svim voćnim vrstama koje teže slobodnom formiranju uzgojnog oblika.

   Povijanje grana treba primenjivati od prve godine formiranja oblika, mogu se povijati mladare koji nisu dobri odrveneli jer se starije grane teže savijaju. Može se izvoditi tokom cele godine .Sa povijanjem se može početi sa kretanjem vegetacije i to tanjih grana iz predhodne vegetacije koje su rezidbom ostavljene a zaklapaju oštar ugao a potom u toku vegetacije povijanjem mladih mladara pre nego što zdrvene a to je period od polovine juna do početka juna po završetku intezivnog porasta.

   Kao materijal za povijanje mogu se koristiti plastične trake, tegovi, štipaljke plastični savijači grana.Ovu meru najbolje je sprovoditi plastičnim savijačima grana je sa njima grane koje želimo da savijemo dovodimo u najbolji položaj za formiranje željenog uzgojnog oblika a pri tome izbegavamo štete koje mogu nastati nepravilnim izvođenjem ove mere.

   Na granama koje imaju vertikalan položaj pretežno se razvijaju pupoljci bliže vrhu, ako izvršimo povijanje grana u vršnom delu favorizujemo obrastanje grana i grančica u njihovom donjem delu .Ukoliko granu povijemo horizontalno ,ravnomerno će se razvijati kako vršni tako tako i pri osnovi grane.Horizontalnim povijanjem grana poboljšaće se diferenciranje cvetnih pupoljaka . Osim toga na taj način regulišemo i vegetativni porast.Tako da će se znatno bolje razvijati mladari koji su manje povijeni u odnosu na one koji su u horizontalnijem položaju. Plastični savijači brzo i lako se postavljaju, nije potrebno angažovanje valikog broja radnika, nema mehaničkih oštećenja na granama, ne ometaju sprovođenje ostalih pomotehničkih mera. Osim toga mogu se koristiti u zasadima duži period. Ovo su samo neke od prednosti korišćenja plastičnih savijača grana.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.