Uzrast junica pri prvom osemenjavanju

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513076
  Marković Svetislav
  Učesnik

   Polna zrelost junica Simentalske i Holštajn-Frizijske rase (kod nas najzastupljenije) nastupa znatno ranije od vremena kada su jedinke spremne za prvo osemenjavanje, dobru koncepciju, graviditet i uspešan partus. Polna zrelost ili pubertet se najčešće definiše kao uzrast kad se kod junica pojavi estrus, kojeg zatim prati estrusni ciklus. Junice navedenih rasa polnu zrelost postižu sa 8 do 9 meseci starosti, sa prosečnom težinom od 250-280 kg, a prvo osemenjavanje , u našim uslovima, se preporučuje u uzrastu od 15-17 meseci.Naime, tada junice treba , u uslovima normalne ishrane, da su telesne mase oko 400 kg, što odgovara vrednosti oko 60% težine odrasle krave.U tim uslovima imaćemo ciljano vreme teljenja od 24-26 meseci što se smatra za idealno u našoj uzgojnoj praksi. Veoma mlade, a takođe i veoma stare prvotelke imaju češće probleme pri teljenju. Suviše rano osemenjavanje povlači za sobom sledeće probleme: -opasnost od nedovoljne razvijenosti karlice (odnosno nastanka uske karlice, kao prepreke teljenju), – teških teljenja (pogotovo ako je osemenjena semenom bika koji daje krupnu telad, ili ako prenese), – zakržljavanja same junice – prvotelke (jer ni sama nije završila porast, a već je opterećena graviditetom – ovo je posebno slucaj ako se junice ne hrane kako treba), -neadekvatne pripremljenosti za graviditet i kasnije laktaciju jer potrošnja jednog dela unete hrane za porast junice dovodi do smanjenog iskorišćavanja unetog obroka za potrebe rada mlečne žlezde, i posledično do manje mlečnosti koju ćemo u kasnijim laktacijama teško dovesti na željeni nivo. Pored svega navedenog, javljaju se i problemi sa nižim stepenom steonosti junica koje su tek dostigle polnu zrelost, te slabije sposobnosti koncepcije posle prvog teljenja.

   U praksi su česti slučajevi da uzgajivači obilnijom ishranom žele da grla za priplod dostignu željenu telesnu masu kako bi osemenjivanje moglo da počne ranije od preporučenog perioda.Ali, ukoliko se ovakve junice intenzivno hrane , da bi dostigle željenu težinu, dolazi do njihovog tovljenja, što ima za posledicu preveliko gubljenje težine po teljenju i nižu mlečnost u laktaciji. Ni suviše kasno semenjavanje nije dobro jer se gubi na ekonomskom aspektu uzgoja.Ovakve junice koje se tele u kasnijem periodu imaju nešto veću mlečnost u prvoj laktaciji ali to nije dovoljno jer se postavlja pitanje da li će u sledećim laktacijama uspeti da nadoknade zaostatak. Osemenjavanje junica u znatno većem uzrastu produžuje i generacijski interval i smanjuje selekcijski uspeh. Iz svega navedenog se vidi da se planiranju prvog pripusta junica mora pristupiti sa velikom pažnjom jer samo zdrava i normalno razvijena grla mogu podneti opterećenje visokom proizvodnjom i biti dugo u korišćenju.

   dipl.ing.Svetislav Marković

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.