UTICAJ HEMIJSKIH I FIZIČKIH OSOBINA ZEMLJIŠTA NA PLODNOST

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514842
  Pantelić Ljubodrag
  Učesnik

   UTICAJ HEMIJSKIH I FIZIČKIH OSOBINA ZEMLJIŠTA NA PLODNOST

   Kontrola plodnosti pruža dobru informaciju o stanju hranljivih elemenata u zemljištu.Na stanje plodnosti pored hemijskih utiču i fizičke osobine zemljišta posebno njegov mehanički sastav.Dakle,mehanički sastav utiče na strukturu,vodno-vazdušne,toplotne osobine,kao i hranljivi režim zemljišta.Takođe od njega zavisi i adsorptivna sposobnost i akumulacija hranljivih materija u zemljištu.Laka i peskovita zemljišta slabo zadržavaju vodu,imaju malu adsorptivnu sposobnost i nizak sadržaj hraniva,pa se primenjena đubriva lako ispiraju i mali je procenat nihovog iskorišćavanja,s druge strane,glinovita zemljišta su dobro obezbeđenja pristupačnim hranivima,velike su adsorptivne sposobnosti,a unošenje đubriva se može vršiti bez rizika od njegovog ispiranja.Međutim,kod glinovitih zemljišta,postoje ograničenja u gajenju nekih biljnih vrsta ukoliko su ona dobijena i sa nepovoljnom strukturom.
   Najpovoljnija zemljišta za gajenje biljaka su ona koja su dobro aerisana,povoljnih vodno-vazdušnih osobina i dobro obezbeđena hranljivim elementima,pa je đubrenje na njima moguće prilagoditi potrebama gajenih biljaka.
   Od hemijskih osobina koje značajno utiču na đubrenje pojedinih vrsta najznačajnije su:
   – reakcije zemljišta
   – sadržaj karbonata
   – sadržaj humusa
   – sadržaj pojedinih makro i mikro elemenata.
   Reakcija zemljišta pokazuje značajan uticaj na rastenje i razviće gajenih kultura, na brzinu i pravac hemijskih i biohemijskih procesa koji se odigravaju u zemljištu,a istovremeno,bitno utiče na preporuke za izbor vrste i doze primene đubriva.
   Sadržaj kalcijum karbonata utiče na efikasnost primenjenih đubriva,preko direktnog i indirektnog uticaja na promenu ph vrednosti,koja je od velike važnosti za odvijanje brojnih procesa vezanih za ishranu biljaka.Optimalne vrednosti CaCO3 povoljno deluju na strukturu zemljišta (formiranje stabilnih Ca-humusa) i na pristupačnost hraniva biljkama u veoma krečnom zemljištu,sa niskum sadržajem organske materije,dolazi do imobilizacije fosfora i većine mikroelemenata,kao i do deficita Mg i K.Takođe,visok sadržaj karbonata u zemljištu,dovodi do smanjenja procesa fotosinteze,prinosa i ukupnog sadržaja suve
   materije.Poznato je da,visok sadržaj karbonata u zemljištu izaziva imobilizaciju gvožđa i cinka i dovodi do pojave hloroze.
   Humus je izuzezno važna komponenta zemljišta.On poboljšava strukturu,predstavlja izvore hranljivih materija u zemljištu i značajan faktor u očuvanju plodnosti.
   Na kraju treba i spomenuti da od ph vrednosti zemljišta,Al i Fe jona,zavisi pristupačnost fosfora.Takođe i pristupačnost kalijuma i magnezijuma zavisi od ph vrednosti s tim što magnezijum pokazuje jak antagonski odnos sa kalijumom, što prilikom utvrđivanja količine magnezijuma za biljke treba da imamo u vidu.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.