USPEŠNO PRAŠENJE

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513568
  Nedeljković Zoran
  Učesnik

   PARAMETRI KOJI NISU U VEZI SA ISHRANOM, A KOJE TREBA OPTIMALIZOVATI

   Optimalizovati prašenje, znači pripremiti sve pred, za vreme i posle prašenja. Predvideti koji bi problemi mogli nastati. Rigorozne kontrole su ključ uspeha.

   Optimalizovati prašenje znači ostvariti dva cilja:

   – postići što veću težinu prasadi kod zalučenja
   – stvoriti garanciju za, što je moguće, bolju plodnost krmače tokom cele njene karijere

   To se izražava kroz dobijanje:
   – Maksimalnog broja živo rođene prasadi
   – Zdravih, otpornijih, a težih prasadi kod zalučenja
   – Jedne krmače koja proizvodi mnogo mleka, dakle koja je u dobroj formi
   – Jedne krmače sposobne za reprodukciju

   PERIOD PRED PRAŠENJE

   PAZITI NA KRMAČE U ČEKALIŠTU

   Priprema krmače započinje u zadnjoj fazi bremenitosti.

   NIVO REMONTA. Važno je respektovati ga: ako je nedovoljan, imaćemo previše starijih krmača i poremećenu starosnu strukturu.

   IZBOR KRMAČA koje idu u prasilište. Nije retko da se nađu prazne krmače u prasilištu. Ako joj odgajivač da injekciju za «izazivanje prašenja», ništa se neće desiti jer nema čuda!

   VAKCINACIJE. Ako je moguće, najbolje je realizovati ih najmanje tri nedelje pre prašenja, naročito ako je vakcina «šokantna»

   PAZI NA HLADNU VODU!

   Tuširanje je za krmaču jedna privilegija, pod uslovom da se koristi mlaka voda (nikako voda od 5ºC), i da se ne prekorači 25 bari, i da ostane na udaljenosti od 40cm. Koristiti penušavu vodu od sapuna (tečni sapun).

   KUPANJE KRMAČE. Obaviti sa puno pažnje i nežnosti.

   – TRETIRANJE PROTIV PARAZITA. Mora se obavljati sistematično, što će reći dva ili tri puta u toku godine ili na nekoliko dana pred ulazak u prasilište.

   PRIPREMA U PRASILIŠTU

   NEOPHODNOST DA PRASILIŠTE BUDE ISPRAŽNJENO. Pražnjenje počinje kad je završena dezinfekcija (a ne kada je isterana zadnja krmača).

   Mora da traje minimum 5 dana.

   DEZINFEKCIJA. Ne postoji sredstvo za dezinfekciju tako efikasno u prisustvu organske materije. Objekat, dakle mora biti savršeno čist pre dezinfekcije. Hranilica za prasad, pokretni materijal, podmetači moraju se izneti napolje i perfektno oprati.

   IZBOR SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU. Nije dovoljno ako se dobro oseća. Koristiti jedan homogen proizvod – virusid, baktericid i fungicid. Odrediti količinu, zavisno od vrste uzročnika. Mnoge od njih je teško eliminisati, kao što je na primer virus.

   PREDZAGREVANJE PRASILIŠTA. Početi noću koja prethodi ulasku krmača u prasilište i ne zaboraviti da se podesi manja jačina strujanja vazduha, koja bi mogla da eliminiše vlažnost od pranja.

   PRESELJENJE I SMEŠTAJ KRMAČA U PRASILIŠTU

   Ostvariti preseljenje ako je moguće osam dana pred prašenje.
   Za nazimice predvideti sistem držanja u čekalištu, sličan onome koji će imati u prasilištu.
   Nežnost je esencijalna. Naročito ako se radi o nazimicama. Veći stres kod ulaska u prasilište može uticati na delimičan, pa i potpun gubitak apetita. Traume kod manipulacije mogu da dovedu do rupture slezine ili torzije želuca, što može biti fatalno.

   PREVENTIVA OPSTIPACIJE

   Kada su u pitanju higijenske mere, mogu se preporučiti slama, mekinje ili proklijali ječam. Svaka metoda ima svoje inovacije (koštanje, utrošak rada …).

   – Mekinje: ne uzimaju se uvek sa apetitom, odabrati krupnije mekinje.

   – Proklijali ječam. Predvideti 300gr na 1kg na dan.
   Dve nepovoljnosti: troškovi i utrošak rada.

   – Slama, mnogi joj se vraćaju iz dva razloga:
   – nivo celuloze
   – jer poboljšava ponašanje krmače oko prašenja (odnos prema leglu)

   PREVENTIVA AGRESIVNOSTI NAZIMICA

   Agresivnost nazimica je problem kod većeg broja farmi. Ona je često precenjena jer predstavlja za odgajivača jednu pravu traumu.
   – komfor i nežnost su dva neophodna elementa za rešavanje ovog problema.

   Zoran Nedeljković, savetodavac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.