Uslovi za postizanje visokih prinosa ozime pšenice -Jorgovanka Vlajkovac Požare

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514624
  Vlajkovac Jorgovanka
  Učesnik

   Uslovi za postizanje visokih prinosa ozime pšenice -Jorgovanka Vlajkovac, PSSS Požarevac

   Za postizanje dobrih prinosa u proizvodnji pšenice moraju se ispuniti nekoliko uslova:
   – Blagovremena i kvalitetna osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta,
   – Zaoravanje NPK đubriva,
   – Setva deklarisanog semena,
   – Kvalitetna setva (dubina setve od 4-6cm),
   – Poštovanje setvene norme za svaku sortu (od 200-270 kg/ha ili 450 – 650 zrna /m2),
   – Setva u optimalnom roku i
   – U proleće blagovremena prihrana azotnim đubrivima
   – Obavezna nega useva (praćenje i zaštita od korova, štetočina i bolesti).
   Ako se u proizvodnji pšenice ispune gore navedeni uslovi može se očekivati dobar i stabilan prinos. Poseba pažnja treba trenutno da se obrati na rok setve . U našim uslovima optimalni rok za setvu pšenicње je od 5. – 25. oktobra. Da bi se ovaj rok ispoštovao potrebno je, pre svega, izabrati povoljan predusev koji će što ranije osloboditi parcelu, kako bi ostalo dovoljno vremena za blagovremenu i kvalitetnu obradu i predsetvenu pripremu zemljišta. Dobri predusevi za pšenicu su: soja, grašak, rani hibridi kukuruza i suncokreta. Usevi posejani u optimalnom roku imaju dovoljno vremena da dobro razviju kako korenov sistem tako i nadzemni deo biljke i da se pripreme za prezimljavanje, što je jadan od glavnih preduslova za dobar start i ubrzani razvoj u proleće kada se i formira prinos.
   Kod zakasnelih rokova, za setvu treba sejati sorte tolerantne na rok setve. Količina semena po jedinici površine se povećava tako, da za svakih desetak dana kašnjenja povećati setvenu normu za 10%. Za setvu posle 20. novembra preporučuju se fakutativne sorte pšenice koje mogu da se seju i do početka februara i da daju dobar prinos.
   Da bi se obezbedio optimalan broj klasova u žetvi posebnu pažnju treba obratiti na količinu semena za setvu. Ukupna količina semena (kg/ha) zavisi od broja klijavih zrna po m kvadratnom (od 450-650 u zavisnosti od sorte), od mase 1000 vazdušno suvih zrna i upotrebne vrednosti semena (klijavost i čistoća), tako da je formula za izračunavanje optimalne količine semena za setvu:

   N x T x 100
   Ks = ———————–
   P Vr

   Ks – količina semena u kg/ha,
   N – broj klijavih zrna po 1 ha (miliona ili po m2 što se kreće od 450-650)
   T – težina 1000 zrna (od 35 – 50 gr u zavisnosti od sorte)
   P Vr – upotrebna vrednost semena (vlaga čistoća u %),

   Vlajkovac Jorgovanka, dipl.ing.
   PSSS Požarevac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.