Uslovi smeštaja, ponašanje i dobrobit životinja – Kosovka Jakšić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514604
  Jakšić Kosovka
  Učesnik

   U organskom uzgoju nije dopuštena forsirana ishrana i iskorišćavanje životinja. Takođe, nisu dozvoljene intervencije kao što je sečenje repova, krila i zuba, debikiranje i obezrožavanje. Neke od intervencija mogu biti dozvoljene u cilju poboljšanja sigurnosti i zdravlja i obavljaju se u optimalnom uzrastu. Patnja životinja pri intervencijama mora biti svedena na minimum, tako da se mogu koristiti anestetici, ako je to potrebno. Reprodukcija životinja u organskoj proizvodnji obavlja se putem prirodnog pripusta ili veštačkog osemenjavanja pri čemu nije dozvoljen embriotransfer kao i sinhronizacija i indukcija estrusa. Regulativom je određena i dužina perioda uzgoja pre klanja za pojedine vrste i kategorije naročito živine tako da je kod pilića minimalan period uzgoja pre klanja 81 dan, kod patki 49 dana, kod ćurki i guski za pečenje 140 dana. Jedna od osnovnih karakteristika organske stočarske proizvodnje jeste insistiranje na takvim smeštajnim uslovima i na primeni takve tehnologije gajenja koja će u potpunosti omogućiti ispoljavanje svih prirodnih obrazaca ponašanja životinja. U organskoj stočarskoj proizvodnji životinje se ne mogu vezivati ili stavljati u izolaciju (držati pojedinačno), osim u posebnim slučajevima, i to u ograničenom vremenskom periodu, a pod uslovom da za to postoje razlozi bezbedonosne prirode i razlozi koji se odnose na dobrobit i zdravstveno stanje životinja, graviditet i pol (priplodnjaci se mogu držati pojedinačno). Izuzetno od ovoga, u slučaju kada je neophodno obezbediti osnivanje ili održavanje organske proizvodnje na gazdinstvima koja su suočena sa klimatskim, geografskim ili strukturnim poteškoćama, goveda na malim proizvodnim jedinicama mogu se vezivati, ako njihovo držanje nije moguće u grupama shodno njihovim životnim potrebama i pod uslovom da im je obezbeđen pristup pašnjacima tokom perioda ispaše, odnosno pristup prostoru na otvorenom najmanje dva puta nedeljno, ako ispaša nije moguća. U organskoj stočarskoj proizvodnji životinje se uzgajaju u odgovarajućim objektima za uzgoj živine ili na otvprenom prostoru u predelima u kojima klimatski uslovi omagućavaju boravak životinja na otvorenom. prostoru. Objekti za uzgoj životinja u organskoj stočarskoj proizvodnji treba da imaju takvu izolaciju, grejanje i ventilaciju koji omogućavaju da se cirkulacija vazduha, nivo prašine, temperatura, relativna vlažnost vazduha i koncentracija gasova održavaju u granicama koje nisu štetne po životinje i da obezbeđuju odgovarajuću prirodnu ventilaciju i dovoljnu količinu prirodnog svetla. Poseban naglasak se stavlja na:
   – prostor po grlu koji je namenje slobodnom kretanju,
   – karakteristikama poda i
   – specifičnim odgajivačkim postupcima.
   Prema standardima životinje moraju imati dovoljno prostora za hranjenje, odmaranje i kretanje, pristup vodi i hrani mora biti slobodan.

   Kosovka Jakšić dipl.inž. polj.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.