Upravni odbor poljoprivredne zadruge

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 7 godine ranije by Širtov Robert.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512690
  Širtov Robert
  Učesnik

   Управни одбор састоји се од најмање три члана. Број чланова, начин избора и разрешење чланова управног одбора уређује се задружним правилима. Чланове управног одбора бира скупштина задруге из реда задругара. За члана управног одбора не може бити биран председник скупштине, чланови надзорног одбора и директор задруге. Управни одбор има председника, кога бирају између себе чланови управног одбора. Надлежност Управни одбор је да:
   1) предлаже и спроводи пословну политику и припрема извештаје о спровођењу пословне политике;
   2) разматра и предлаже план рада, финансијски план и програм развоја;
   3) разматра и предлаже извештај о пословању;
   4) разматра и предлаже усвајање финансијских извештаја;
   5) предлаже скупштини расподелу добити и начин покрића губитака;
   6) припрема предлоге одлука за скупштину задруге и спроводи одлуке скупштине задруге; ж
   7) предлаже скупштини избор и разрешење директора задруге;
   8) предлаже скупштини доношење инвестиционих одлука;
   9) предлаже скупштини одлуке о располагању имовином у складу са задружним правилима;
   10) доноси пословник о свом раду;
   11) доноси одлуке и обавља и друге послове, у складу са законом о задругама и задружним правилима
   Чланови управног одбора дужни су да врше своју функцију савесно, поштено и одговорно према задрузи, са пажњом доброг привредника и у складу са интересима задруге и задругара. Чланови управног одбора одговорни су, у складу са законом, за штету коју проузрокују задрузи.
   Роберт Ширтов ДВМ сци

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.