Upotreba bentonita

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #582818
  Cvetković Slađana
  Učesnik

   <h1 class=”western” lang=”zxx” align=”center”><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>Upotreba bentonita</span></span></span></h1>
   <p class=”western” lang=”zxx”>

   </p>
   <p class=”western” lang=”zxx”><span style=”color: #000080;”><span lang=”zxx”><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>Bentonit</span></span></span></span></span> <span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>je glina koja je po sastavu hidratisani aluminosilikat (Al2O3 x 4SiO2 x xH2O). Prema nekim podacima, počeo je da se koristi još početkom prošlog veka. Jako bitna odlika bentonita je ta da ima veliku moć bubrenja, pa u sebe može da primi ogromnu količinu vode i time poveća dodirnu površinu u vinu. Zato se i priprema na taj način da se prvo potopi u vodu nekoliko sati pre nego što se doda u vino, kako bi nabubreo i povećao površinu. Bentonit za bistrenje vina, mora da bude čist i bez ikakvih primesa, bez mirisa i ukusa.</span></span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx”><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>Često se postavlja pitanje da li da se bistri vino bentonitom uz bojazan da će se na taj način vino oštetiti. U vinogradarstvu i vinifikaciji za bistrenje vina, posebno belih vina bentonit, je često korišćena supstanca . </span></span></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>Kada je u pitanju bezbednost po zdravlje, a p</span></span></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>rema studijama, bentonit se smatra sigurnom supstancom u prehrambenoj industriji. Istraživanja su pokazala da bentonit ima nisku toksičnost i da se lako uklanja iz vina tokom procesa filtracije. </span></span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx”><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>Sa stanovišta organoleptičkih karakteristika vina: </span></span></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>postavlja se pitanje da li korišćenje bentonita može uticati na ukus, aromu ili teksturu vina. Prema istraživanjima, dodatak bentonita u propisanim količinama obično ne dovodi do značajnih promena u organoleptičkim karakteristikama vina. Međutim, </span></span></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>prekomerna upotreba </span></span></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>bentonita može dovesti do gubitka nekih pozitivnih sastojaka, kao što su aroma i boja, zbog svoje sposobnosti vezivanja različitih supstanci.</span></span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx”><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>Kroz aspekt efikasnost bistrenja, n</span></span></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>aučna istraživanja potvrđuju da je bentonit efikasan u uklanjanju nepoželjnih čestica iz belih vina, poput proteina i tanina. Studije su pokazale da se bentonit može koristiti za postizanje stabilnosti i bistrog izgleda vina bez značajnog gubitka kvaliteta.</span></span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx”><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>Količine koje se dodaju u vino zavise od mnogo faktora i postoje metode za njihovo tačno određivanje. Genralno idu od 40 do 200g/hl, za zdrava vina i u umerenim klimatskim uslovima kakvi vladaju kod nas. Ukoliko su idealni uslovi prisutni u vinu, prvenstveno temperatura od 12 do 15 stepeni i da vino nema neki specifičan problem, </span></span></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>bistrenje traje od 7 do 14 dana. </span></span></span><span style=”color: #7a7a7a;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>Kada se vino izbistri otočiti bistro vino tako da talog ostane na dnu. </span></span></span><span style=”color: #7a7a7a;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>Talog po mogućstvu profiltrirati da bi se vino iz taloga moglo upotrebiti</span></span></span><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>.</span></span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>Iako je bentonit često korišćen, istraživanja takođe razmatraju alternative za bistrenje vina, u cilju očuvanja prirodnosti i kompleksnosti. Međutim, nema konkretnih dokaza da su ove alternative uvek superiornije u odnosu na bentonit u svim slučajevima.</span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx”><span style=”font-family: Arial, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>Napokon, bentonit se smatra sigurnim i efikasnim sredstvom za bistrenje belih vina, uz pravilnu primenu. Važno je pratiti smernice o upotrebi kako bi se minimalizovao potencijalni uticaj na kvalitet vina.</span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx”>

   </p>
   <p class=”western” lang=”zxx” align=”center”>

   </p>

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.