UPIS U VINOGRADARSKI REGISTAR – Nebojša Mladenović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512665
  Mladenović Nebojša
  Učesnik

   Zakonom o vinu („Službeni glasnik RS“ broj 41/09 i 93/2012) predviđena je obaveza upisa u Vinogradarski registar pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe na površini većoj od 0,1 ha – 10 ari. Obaveza se odnosi i na proizvodače koji imaju i manje površine a sa istih stavljaju grožde u promet. Ovo je obaveza koja postoji u zemljama Evropske unije, a nama ujedno predstavlja i obavezu u procesu usklađivanja sa standardima Evropske unije. Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, u skladu sa Zakonom o vinu odnosno Pravilniku o sadržini i načinu vođenja Vinogradarskog registra. Zahtev se podnosi na Obrascu VV 1 – Zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji je odštampan uz pravilnik i čini njegov sastavni deo. Pored zahteva potrebna je i sledeća dokumentacija:
   -Izvod iz Registra privrednih subjekata (za privredna društva i preduzetnike),
   -Izvod iz katastra nepokretnosti,
   -Kopije planova za katastarske parcele na kojima se nalaze vinogradaske parcele koje se upisuju u Registar,
   -Ugovor o zakupu, odnosno korišćenju za vinogradarske parcele na kojima se vinogradi nalaze, ako podnosilac zahteva nije vlasnik tih vinogradarskih parcela, odnosno ako je zakupac ili korisnik;
   -Dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela, ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti.

   Izmenama Pravilnika o Vinogradarskom registru od 07. 02. 2014. godine, procedura upisa proizvođačima grožđa je znatno olakšana. Oni nemaju troškove, upis je besplatan a proizvodači ne moraju da dostavljaju dokumentaciju o katastarskim parcelama kao i izvod iz Agencije za privredne registre. Navedenu dokumentaciju prikupljaju kancelarije centra za Vinogradarstvo i vinarstvo Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Prilikom upisa u Vinogradarski registar dodeljuje se registarski broj, izvod iz Vinogradarskog registra i grafički prikaz parcela. Proizvodač grožđa može da ima samo jedan registarski broj. Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati i ne može biti dodeljen drugom proizvodaču grožđa. U Vinogradarski registar se upisuju i promene podataka i to:
   -Proizvođač grožđa svaku promenu podataka upisanih u registar prijavljuje Ministarstvu u roku od 15 dana od dana nastale promene.
   -Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožda sa rodnih vinogradarskih parcela, kao i destinacije prodaje ili prerade u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožda prijavljuje Ministarstvu svake godine nakon berbe a najkasnije do 15.11.

   Proizvodač grožđa briše se iz Vinogradarskog registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti. odnosno Ministarstvo može i po službenoj dužnosti da pokrene postupak za brisanje iz Vinogradarskog registra. Za područje Pčinjskog okruga (Vranjski rejon kao vinogradarsko područje) nadležna je kancelarija u Nišu. Adresa: Kolonija El br. 6, 18000 Niš, telefon/fax: 018/4541-128 i 018/4541-023. Za sve vrste pomoći u cilju upisa u Vinogradarski registar, a prvenstveno oko popunjavanja Obrasca VV 1 proizvođači grožđa mogu da se obrate savetodavcima za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Vranje. Poznavanje stvarnog stanja kada su u pitanju površine pod vinovom lozom, sortiment, starost zasada, potencijali pojedinih vinogradarskih područja i ostalih važnih aspekata, neophodan su uslov daljeg unapređivanja i planskog razvoja vinogradarstva i vinarstva u Republici Srbiji.

   Mr Nebojša Mladenović, dipl. ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.