UPIS U VINOGRADARSKI REGISTAR

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #518443
  Marinković Dejan
  Učesnik

   Program razvoja vinarstva i vinogradarstva Republike Srbije za period 2021 – 2031. godine kao i poseban Pravilnik o podizanju višegodišnjih zasada vinove loze koji su kao zakonska akta doneti tokom 2020. dali su nov podsticaj unapređenju vinogradarstva i vinarstva u Republici Srbiji. Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze, utvrđuju se ciljevi i mere za razvoj vinarstva i vinogradarstva čija implementacija treba da rezultira povećanjem ukupnih vinogradarskih površina pod vinovom lozom, povećanjem broja zaposlenih kroz zapošljavanje u sektoru vinarstva i vinogradarstva, povećanjem prihoda od prodaje vina krajnjem korisniku, zaštitom i razvojem domaćeg tržišta, kao i drugim aspektima koji doprinose unapređenju sektora.
   Doneseni Pravilnik je izdvojio subvencionisanje podizanja vinograda u odnosu na ostale višegodišnje zasade voćaka, uključujući tu i pripremu zemljišta, gustinu sadnje, skup dokumenata koji su neophodni za podnošenje zahteva, kao i vreme i način njihovog podnošenja. Jedan od osnovinih obaveza propisanih Pravilnikom je i obaveza upisa buduće podignutih zasada u Vinogradarski registar, kome prethodi unošenje zasada u Strukturu biljne proizvodnje.
   Zahtev za upis u Vinogradarski registar se podnosi na VV1-obrascu, koji proizvođači lako mogu dobiti preko interneta ili od nadležne savetodavne poljoprivredne službe. Uz zahtev je poželjno da se podnese i dokumentacija vezana za dokazivanje prava svojine nad katastarskom parcelom uvedenom u vinogradarsku proizvodnju (u slučaju neupisanog prava svojine u katastarski list priznaje se i rešenje o raspodeli komasacione mase, rešenje o nasleđivanju i dr.; ugovor o zakupu, odnosno korišćenju vinogradarske parcele-ukoliko je u pitanju zakup ili samo korišćenje; izvod iz Registra privrednih subjekata-ukoliko se radi o pravnom licu). Ukoliko vinogradi nisu papirološki prevedeni na nosioca gazdinstva koji ih održava, prilikom samog upisa moguće je napraviti interni dokument-izjavu kojom se proizvođač obavezuje da će u određenom vremenskom periodu regulisati vlasništvo nad parcelama pod vinogradom.
   VV1-obrazac poseduje tri sekcije koje je obveznik dužan da popuni:
   Sekcija 1 vezana je za podatke o samom proizvođaču grožđa (fizičko ili pravno lice, preduzetnik) i popunjava se samo 1. put prilikom prijavljivanja, tj. onda kada se podaci menjaju, a nastale promene aplikant je dužan da prijavi najkasnije do 15 dana po njenom nastajanju;
   Sekcija 2 vezana je za podatke vezane za pojedinačne vinogradarske parcele (popunjava se samo 1. put prilikom prijavljivanja, tj. onda kada se podaci menjaju), uključujući tu i broj parcele, površinu iste kao i udeo površine parcele pod vinogradom, sortu/podlogu, godinu i gustinu sadnje, uzgojni oblik;
   Sekcija 3 vezana je za podatke vezane za godišnju proizvodnju grožđa ili tzv. prijavu berbe (vrši se svake godine po završetku berbe pa do datuma 15.11.), gde je naznačena količina proizvedenog grožđa, datumi berbi, sadržaj šećera itd., kao i mesto njegove prerade (ukoliko se radi o vinskom grožđu).
   Budućim proizvođačima grožđa nakon podnošenja zahteva za upis u Registar, a nakon administrativne i terenske provere podataka navedenih u prijavi, dodeljuje se jedinstven registarski broj i izdaje Izvod iz registra sa brojevima vinogradarske parcele i grafičkim prikazom parcela u proizvodnji. Proizvođač se briše iz registra ukoliko podnese zahtev za brisanje, a na osnovu odluke o prestanku obavljanja vinograrske delatnosti, ili po službenoj dužnosti, ukoliko se utvrde uslovi o nepostojanju proizvodnje grožđa.
   dr Dejan Marinković

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.