Uloga konsultanata u povlačenju IPARD sredstava – Bojana Nešić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512538
  Nešić Bojana
  Učesnik

   Povlačenje sredstava iz IPARD programa nije jednostavan proces. IPARD sistem je veoma zahtevan, kako za institucije koje su nadležne za njegovo funkcionisanje, tako i za farmere i druge korisnike koji se moraju prilagoditi veoma složenom i zahtevnom sistemu koji u svakom trenutku nalaže kompletnu kontrolu aktivnosti i namenskog trošenja sredstava. Kada su u pitanju IPARD korisnici oni su ti koji bi trebali da nose svu odgovornost za pripremanje IPARD aplikacija. Međutim, postavlja se pitanje da li su oni sposobni da pored svojih svakodnevnih aktivnosti zadovolje i administrativne procedure koje se od njih traže. Tu nije samo do potrebnog vremena za ove aktivnosti, već i posedovanje znanja i veština da ispoštuju sve što se od njih u sklopu IPARD-a traži. Iz iskustva drugih zemalja koje su koristile predpristupna sredstva IPARD, vidljivo je da su presudnu ulogu u povlačenju sredstava odigrali konsultanti koji se specijalizovali za pripremanje veoma zahtevnih aplikacija. Takva vrsta pružaoca usluga preuzima većinu obaveza oko pripreme i vođenja aplikacija. Na taj način ne da su samo povećali kvalitet aplikacija, već su krajnje IPARD korisnike oslobodili dodatnih administrativnih obaveza i omogućili im da se oni maksimalno usmere na bavljenje svojim osnovnim delatnostima. Uloga konsultanata je višestruka.

   Prvo, potencijalni IPARD korisnici moraju obezbediti pun iznos novca potrebnog za realizaciju investicije koja će biti predmet IPARD aplikacije. To znači da krajnji korisnik mora na bankovnom računu da ima sredstva potrebna za realizaciju čitave investicije. Većina potencijalnih IPARD korisnika, iz iskustva drugih zemalja, se morala kreditno zadužiti da bi obezbedila ta sredstva. Za kreditno zaduženje potrebno je kreirati dobar poslovni plan, ali i zadovoljiti druge ekonomske indikatore. Mali broj korisnika je zaista sposoban da na adekvatan način odogovori na zahteve banaka, i uglavnom traži eksternu podršku. To otvara prvo polje u kojem IPARD konsultanti mogu dati svoj doprinos.

   Kada je zadovoljio finansijski aspekt IPARD aplikacije, potencijalni IPARD korisnik mora pripremiti IPARD aplikaciju odnosno složenu dokumentaciju da bi se prijavio na IPARD konkurs. U ovoj fazi on je dužan da dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži kako bi uopšte ušao u proces odobravanja projekta. To su, najčešće, razni dokazi o pravu svojine ili zakupa nad zemljom, dokazi identiteta, upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i slično. Osim ove opšte dokumentacije, potencijalni korisnik je obavezan da dostavi i specifičnu dokumentaciju, kao što je poslovni plan. Izrada ovog poslovnog plana je složen proces i zavisi od investicije koja se planira. Pribavljanje svih ovih dokumenata otvara drugo polje u kojem konsultanti sa svojim znanjem mogu da doprinesu adekvatnoj pripremi IPARD aplikacija.

   Tek kada dostavi sve neophodne dokumente IPARD agenciji, potencijalni korisnik ulazi u proces odobravanja projekta. Tu je veoma bitna uloga konsultanata i njihovog usmeravanja i savetovanja korisnika kako krajnji korisnici ne bi načinili greške koje bi ih diskvalifikovale od prava na podršku. Iz tog razloga, konsultanti prvo moraju da dobro ukažu potencijalnim korisnicima da investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren. Tek pošto se projekat odobri, korisnik može započeti investiciju, ali ne sme odstupati od svog projekta koji je priložio prilikom konkurisanja. Konsultanti su tu dužni da prate investiciju korisnika od početka do kraja i da mu pružaju smernice kako na najbolji način da odgovori na izazove investicije.

   Kada se projekat odobri od strane IPARD agencije, korisnik počinje sa investicionim aktivnostima, u skladu sa odobrenim projektom. Nakon završetka investicije, korisnik treba da izvrši povrat utrošenih sredstava (u iznosu od 50 % vrednosti investicije ili u pojedinim slučajevima i više) predajom zahteva za isplatu. On, tom prilikom, podnosi sve račune, dokaze o uplati sredstava, i drugo, čime dokazuje obavljenu transakciju. S obzirom da je mali broj korisnika koji imaju uređen sistem vođenja evidencije, konsultanti su u mogućnosti da vode evidenciju za njih tako da prilikom pripremanja zahteva za isplatu ne dođe do nedostatka neophodnih dokumenata koji mogu dovesti do nemogućnosti odobrenja isplate.

   Iz prethodno navedenog, uloga konsultanata može biti veoma korisna u svim fazama IPARD aplikacije, od same pripreme dokumenata do isplate i naknadnih kontrola investicije. Konsultanti su u mogućnosti da pomognu potencijalnim korisnicima da lakše dođu do sredstava za finansiranje, zatim u pripremi neophodne dokumentacije, pripremi finalne aplikacije, u komunikaciji sa IPARD agencijom, tokom kontrola na terenu, te u vođenju celokupne evidencije pre i nakon isplate IPARD sredstava.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.