Udruženja i zadruge – sličnosti i razlike

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #579789
  Filipović Vera
  Učesnik

   <b>Zadruga </b>je pravno lice i predstavlja poseban oblik organizovanja fizičkih lica koja svojim poslovanjem ostvaruju svoje ekonomske, socijalne, kulturne i druge interese (zadrugari). Mogu se osnovati kao zemljoradničke, potrošačke, zanatske, studentske, socijalne, stambene itd.

   <b>Zemljoradničke</b> <b>zadr</b><b>u</b><b>ge</b><b> </b>mogu biti <b>opšte</b> <b>i</b> <b>specijalizovane</b> (ratarske, voćarske, povrtarske,vinogradarske, stočarske, pčelarske idr.)

   <b>U</b><b>druženje</b> je dobrovoljna i nevladina neprofitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

   Osnivanje Udruženja:

   Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača;

   Za osnivanje udruženja neophodno je da osnivači održe osnivačku skupštinu, na kojoj će usvojiti osnivački akt i statut i izbrati lice ovlašćeno na zastupanje udruženja;

   Udruženje je u obavezi da o toku i sadržaju izvršenih radnji i donetih odluka sačini zapisnik sa osnivačke skupštine koji će, izmedju ostalog, dostaviti kao prilog prijavi za upis udruženja u Registar.

   Osnivanje Zadruga:

   Zadrugu mogu osnovati najmanje pet fizičkih lica;

   Mora se održati osnivačka skupština na kojoj će usvojiti  zadružna pravila, izabrati upravni i po potrebi nadzorni odbor;

   Donošenje normativnih akata zadruge (Ugovor o osnivanju i Pravila zemljoradničke zadruge).

   <u><b>Udruženje</b></u><b> n</b><b>e </b><b>ostvaruje</b> <b>dobit;</b>

   Imovina udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva;

   Imovina udruženja ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

   <u><b>Zadruga</b></u><b> o</b><b>stvaruje</b> <b>dobit</b> <b>koju</b> <b>vraća</b> <b>svojim</b><b> članovima;</b>

   Iznos neraspoređene dobiti prenosi se u narednu poslovnu godinu ili se koristi za unapređenje zadruge;

   Zadrugar učestvuje u raspodeli dobiti srazmerno veličini svog uloga u zadruzi i vrednosti izvršenog prometa preko zadruge u skladu sa ustanovljenim principima raspodele dobiti uređenim zadružnim pravilima;

   Pravo zadrugara na učešće u dobiti postoji samo za vreme trajanja statusa člana zadruge.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.