Treci Javni poziv SCAP projekat

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #577698
  Anđelković Stefanija
  Učesnik

   Treći javni poziv u okviru Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom, raspisan je 27.11.2023, dok će prijave biti otvorene od ponedeljka, 04. decembra do 2. februara 2024. godine.

   Ukupna vrednost sredstava za Treći poziv iznosi 750 miliona dinara, a poziv je namenjen prvenstveno agregatorima, odnosno preduzetnicima, privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama koje proizvode ili vrše otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prerađuju ih i plasiraju na tržište.

   Novina u odnosu na prethodne pozive jeste digitalizacija javnog poziva koja je urađena u skladu sa eAgrarom, odnosno podnošenje zahteva će se vršiti onlajn, na veb stranici Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije (scap) i na stranici Uprave za agrarna placanja. Dobro proveriti sve pre slanja jer kada se Zahtev potvrdi i posalje nece postojati mogucnost ismene.

   Vrednosti investicija za agregatore mogu iznositi od 25.000 do čak 400.000 evra, a visina  bespovratna sredstva po korisniku od 12.500 do do 200 000 evra.

   Treci Javni poziv namenjen je agregatorima.

   Ko su agregatori?

   Agregatori su:

   PREDUZETNICI

   PRIVREDNA DRUSTVA

   ZEMLJORADNICKE ZADRUGE

   Oni otkupljuju poljoprivredne proizvode od primarnih poljoprivrednih proizvodjaca u svrhu dorade, skladistenja, pripreme, prerade kao i daljeg plasmana na trziste.

   Proizvode primarne poljoprivredne proizvode i bave se preradom poljoprivrednih proizvoda radi daljeg plasmana na trziste:

   Imaju manje od 50 zaposlenih

   Godisnji promet manji od 5 miliona evra

   U strukturi vlasnistva ima manje od 25% javnog kapitala

   Nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od clanova srednja i velika pravna lica

    

   Sektori:

   Sektor za preradu mleka – kapacitet manji od 3000l dnevno

   Sektor za preradu mesa – Dnevni kapacitet klanja manji od 10 goveda, do 50 svinja, koza, ovaca I 5000brojlera

   Sektor za preradu voca i povrca

   Sektor prerade grozdja – kapacitet manji od 20.000l godisnje

   Sektor prerade pcelinjih proizvoda

   Sektor starih zanata

   VRSTE PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA I TROSKOVA

   1. Prirpremni troskovi – angazovanje konsultanata
   2. Kapitalne investicije:
   • Nabavka novih poljoprivrednih masina i opreme
   • Izgradnja objekata i opremanje objekata
   • Investicije u digitalizciju/ automatizaciju
   • Nabavka softvera za unapredjenje proizvodnog/preradjivackog procesa
   • Nabavka opreme za unapredjenje standarda ZŽS I za izgradnju objekata, a koji se odnose na unapredjenje konkurentnosti I unapredjenje trzisne pozicije korisnika
   • Koriscenje obnovljivih izvora energije I unapredjenje energetske efikasnosti

    

   1. Investicije u ljuske resurse
   2. Investicije u strucno tehnicku podrsku I trening korisnika
   3. Postupak za dodelu bespovratnih sredstava i elementi za bodovanje podnosioca prijave?

    

   POSTUPAK ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

   PODNOSENJE PRIJAVE uz slanje obavezne dokumentacije I dokumentacije za rangiranje

   • Obrada primljenih Zahteva
   • Bodovanje
   • Objava bodovne listen a sajtovima MPSV, UAP I Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije
   • Mogucnost prigovora od strane korisnika I obrada istih
   • Formiranje konacne liste
   • Izdavanje Resenja o pravu na bespovratna sredstva

   PODNOSENJE ZAHTAVA ZA ODOBRENJE PROJEKTA:

   • Obrazac 2 (ESMP) Plan upravljanja životnom sredinom i sociološkim pitanjima
   • Poslovni plan
   • Pismo o nameri
   • Dokaz o postojanju sredstava u iznosu od 10%
   • Resenje o odobrenju projekta I dodela Ugovora

   IMPLEMENTACIJA PROJEKTA

   • Otvranje namenskog racuna, odobrenje kredita I uplata bespovratnih sredstava
   • Nabavka navedenih investicija iz Resenja o odobrenju projekta
   • Implementacija projekta

   Elektronski obrazac prijave obuhvata:

   1. Osnovne podatke o podnosiocu Zahteva
   2. Podate o projektu
   3. Podaci o nacinu I dinamici realizacije projekta
   4. Ekonomsko finansijsa analiza projekta
   5. Uticaj projekta na prirodno I drustveno okruzenje
   6. Podatke o korisnicima projekta
   7. Podatke o mogucim rizicima u realizaciji

    

   ELEMENTI ZA BODOVANJE PODNOSIOCA PRIJAVE

   1. Koriscenje obnovljivih izvora energije (solarni paneli, biogasna postrojenja, postrojenja za biomasu, oprema za rad I unapredjenje postrojenja za biomasu, geotermalna energija) (10 bodova) ILI
   2. Investicije koje se odnose na povecanje energetske efikasnosti (10 bodova)
   3. Najmanje 50% redukcije u emisiji gasova staklene baste – znacajno poboljsanje kapaciteta vazduha (10 bodova)
   4. Uskladjivnje upravljanja otpadnim vodama iz proizvodnih procesa sa nacionalnim zakonodavstvom koje definise upravljanje otpadnim vodama (10 bodova)Uskladjivanje upravljanja otpadom iz proizvodnje, obrade
   5. Uskladjivanje upravljanja otpadom iz poizvodnje , obrade I drugih radnih procesa agregatora sa nacionalnim zakonodavstvom (10 bodova)
   6. Agregatori imaju sertifikovanu I standardizovanu proizvodnju IFS, GlobalGap, ili organsku proizvodnju ili poljoprivredni proizvodi imaju vazeci sertifikat o geografskom poreklu (5 bodova)
   7. Da li je podnosilac prijave , u kalendarskoj godinikada je raspisan javni poziv, ima manje ili maksimalno navrsenih 40 godina zivota (5 bodova)
   8. Da li jepodnosilac prijave osoba zenskog pola (ukljucujuci upravljacku strukturu pravnog lica I zaposlene kod preduzetnika. (5 bodova)

   Prilikom bodovanja , u slucaju da projekti ostvare jednak broj bodova prioritet imaju projekti cije investicije su usmerene ka ekoloskim I drustvenim standardima.

    

   Iskustva iz predhodna dva Javna poziva.

   Kroz dva prethodna javna poziva više od 3.500 poljoprivrednika iskazalo je zainteresovanost za ovaj projekat koji se finansira po modelu 50:40:10, medjutim a uspešno je realizovalo više od 1.350 korisnika i korisnica, koji su na ovaj način uspeli da obezbede novu opremu, infrastrukturu i mehanizaciju

    Do sada je poljoprivrednicama i poljoprivrednicima dodeljeno 30,3 miliona evra bespovratnih sredstava, odnosno u proseku od 10.000 do 200.000 evra po korisniku.

   U okviru Prvog javnog poziva namenjenog proizvođačima voća, povrća, grožđa i cveća potpisano je 873 ugovora. Ukupna vrednost individualnih projekata iznosila je 28.352.008 evra, a polovina od toga su bila bespovratna sredstva.

   U okviru Drugog javnog poziva namenjenog za primarnu stočarsku proizvodnju i to u oblastima proizvodnje mleka, mesa, pčelarstva i akvakulture potpisano je ukupno 525 ugovora. Ukupna vrednost individualnih projekata iznosila je 19.571.630 evra, a polovina su takođe bila bespovratna sredstva.

   Planirano je i dodatno finansiranje projekta u iznosu od 100 miliona evra koji bi se realizovao u naredne tri godine. Tako ćemo dobiti priliku da raspišemo još javnih poziva, za sve sektore i da zajednički unapređujemo našu poljoprivrednu proizvodnju. Mislim da su ovo pravi projekti u koje što više poljoprivrednika treba da se uključi, pre svega jer nude odličan finansijski model

    O trenutnim doprinosima projekta svedoče i podaci da je svaki treći traktor kupljen u Srbiji tokom 2022. i 2023. godine finansiran upravo iz sredstava ovog projekta.

   Očekujemo preko 2000 korisnika nakon ovog javnog poziva. Pozivamo sve agregatore, da se prijave i da zajedno stvaramo bolje uslove za poljoprivrednike i poljoprivrednice u Srbiji

   Sve uslove možete pronaći na sajtu Uprave za agrarna plaćanja i na sajtu projekta konkurentne poljoprivrede Srbije ali I dolaskom u poljoprivrednu savetodavnu strucnu sluzbu.

    

   dipl.inz.poljoprivrede, savetodavac za agroekonomiju, Stefanija Andjelkovic

    

    

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.