TOV JUNADI

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514851
  Trtovac Zumreta
  Učesnik

   Tov junadi se izvodi na mladim životinjama u porastu. Ovo je najzastupljeniji vid proizvodnje goveđeg mesa, kako u našoj zemlji, tako i u svetu, pošto se tako dobija velika količina mesa odličnog kvaliteta. Utovljeni podmladak goveda stariji od 6 meseci svrstava se u utovljenu junad. Goveče intenzivno prirasta od 8-9 meseci, nakon čega se ovaj intenzitet smanjuje. Za tov se najčešće koriste muška grla kod kojih je porast veći, meso kvalitetnije i konverzija hrane najpovoljnija Cilj proizvođača je da tov traje što kraće i da se uz minimalan utrošak hrane ostvari maksimalan dnevni prirast. Međutim, na ostvarenje ovog cilja utiču mnogi faktori, među kojima su najvažniji: cena hrane, zalihe hrane, vrsta i kvalitet hraniva kojima se raspolaže, vreme isporuke grla, telesna masa i uzrast grla pri stavljanju u tov, kao i telesna masa i uzrast grla na kraju tova. Najintenzivniji način ishrane ne mora da bude i najrentabilniji. U uslovima koji danas vladaju u našoj zemlji, verovatno su najrentabilnije varijante tova u kojima je smanjena količina koncentrata, a povećan udeo jeftine kabaste hrane u obroku. U obzir dolaze dva tipa tova: polukoncentrovanim i kabastim obrocima. Tov junadi, zavisno od opredeljenja farmera, kao što su željeni intenzitet tova, broj turnusa, racionalnost korišćenja objekata, raspoloživost hranom i drugi faktori, može se organizovati kao intenzivan i ekstenzivan. U intenzivnom tovu junadi („baby beef“), odabrana grla za tov počinju se toviti sa navršena 4 meseca uzrasta i telesnom masom 120-150 kg. Muška grla se tove do telesne mase 430-450 kg, a ženska 380-400 kg, odnosno do uzrasta 12-13 meseci starosti. U ovako organizovanom tovu grla se sve vreme tova intenzivno hrane pri čemu ona maksimalno koriste genetski potencijal. U pojedinim fazama tova junad postiže prirast i preko 1500gr/dan. Prosečan dnevni prirast za ceo tov je između 1150-1300gr/dan. U ekstenzivnom tovu, kada to zahtevaju komercijalni i ekonomski faktori, junad se tokom prve godine života hrane ekstenzivno i počinju toviti sa navršenih godinu dana i tove do starosti od 18-24 meseca, kada postižu telesnu masu od oko 600kg. Osim prema intenzitetu, tov junadi se može podeliti i prema starosnim kategorijama: 1. Rani tov junadi (ultra baby beef) do starosti 8-10 meseci i telesne mase 320-350kg. 2. Tov junadi (baby beef), koji se završava sa starošću 12-18 meseci i telesne mase 320-530kg 3. Tov starije, odrasle junadi, do mase 500-600kg i 18-24 meseci starosti.
   Dipl.ing. stočarstva Zumreta Trtovac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.