Toplotni udar kod goveda

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512867
  Krajnović Dragoljub
  Učesnik

   U organizmu životinja može doći da naglog i prekomernog gomilanja telesne temperature,koja se s druge strane nemože izbaciti u spoljašnju sredinu, što blokira upravo visoka temperatura okoline kao vazduht zasićen vlagom.Ovako nastala pojava poznata je pod nazivom toplotni udar. Na stvaranje toplotnog udara utiču pre svega preterano zagrejani objekti u kojima borave goveda,ali se jednako javlja i kod loše organizovanog transporta životinja.
   Treaba imati u vidu da srednja fiziološka temperatura kod starijih i mlađih kategorija goveda iznosi 39 C, sa oscilacijama od 37,5 C do 39,5 C. Kod teladi i drugih mlađih kategorija, telesna temperatura varira u manjem rasponu, tačnije ,od 38,5C do 39,5 C. Međutim, kada telesna temperatura pređe 42 C, tada se javlja temperaturni šok ,odnosno toplotni udar.
   Pored navedenih ,osnovnih činilaca koji uslovaljavaju ovu pojavu, na toplotni udar značajno mogu da utiču i dodatni uslovi koji iniciraju naglo povećanje toplote okolne sredine pa samim tim i temperaturu organizma , kao što su pojačani rad, a u današnjim uslovima još češće uznemiravanje prilikom utovara i istovara, velika zbijenost u objektu, kao i nedostatak vode u takvim uslovima.
   Prvi znacii bolesti manifestuju se gubitkom apetita,pojačanim radom srca,ubrazanim disanjem, zatim je disanje usporeno i otežano, životinja ibacuje jezik i javla se pena na ustima. U ovom stanju životinje najčešće leže, a ukoliko popokušaju da ustanu hod im postaje otežan i nesiguran (teturaju se, zastaju spuštaju).
   Da bi se sprečile teže posledice , potrebno je preduzeti terapeu tske mere koje za zasnivaju pre svega na hitnom premeštanju životinja pod stresom u objekte sa nižom temperaturom i dobro regulisanom ventilacijom.Neophodno je obezbediti čistu, ispravnu vodu za piće, a po mogućnosti i infuziju da bi se nadoknadili izgubljeni elektroliti.

   PSSS Padinska Skela Dragoljub Krajnović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.