Telesna kondicija ovaca

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513208
  Petrović Slavica

   U toku proizvodnog ciklusa odgajivači ovaca moraju da znaju da li su njihove ovce u odgovarajućoj kondiciji, ili su previše mršave ili debele. Telesna masa u svakoj fazi ciklusa proizvodnog života ovaca predstavlja pravi pokazatelj. Kako između rasa i jedinki u jednom stadu postoji veliko variranje u pogledu formata odraslih grla njihove mase, visine i uopšte razvijenosti grla to je jako važno da se izvrši pravilna ocena telesne kondicije. Proizvođačima je poznato da telesna masa ovaca nije stalna, tj. ista u toku cele godine. Ona se menja sa fazom proizvodnje. Potrebe u hranljivim materijama su najmanje kod ovaca dok su u fazi održanja, zatim se povećavaju postepeno tokom rane i kasne sjagnjenosti, a najveće su tokom laktacije. Odluke koje utiču na ishranu ovaca tokom ovog ciklusa se menjaju zavisno od telesne mase i ocene telesne kondicije u tri karakteristične faze: -tri nedelje pred oplodnju -sredina bremenitosti i -period zasušenosti. Ocenjivanje se vrši na bazi dobrog iskustva i enpirijskog saznanja da je razvijenost mišića i masnog tkiva iznad i oko kičmenih pršljenova u slabinskom regionu i da je praktično to najbolji pokazatelj kondicije grla. Slabinski pršljenovi imaju i vertikalne koštane izrasline, kao i kratke poprečne nastavke. Opipavanjem ovog predela, a posebno poprečnih i trnastih nastavaka vrši se ocena telesne kondicije. Raspon ocene kondicije je od 0 do 5, gde nula označava vrlo mršava grla, a 5 veoma debela. Najveća i najmanja ocena nisu poželjne. Idealna ocena treba da bude od 2,5 do 3,5 u momentu jagnjenja. Zato bi mršave ovce trebalo da se odvoje od ostalih grla i da se hrane obrocima sa povećanim sadržajem energije kako bi se njihova kondicija popravila i telesna masa uvećala.

   Slavica Petrović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.