Tehnologija proizvodnje lupina – Božović Nebojša

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 2 meseci ranije by Božović Nebojša.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #578483
  Božović Nebojša
  Učesnik

   Lupine su tolerantne kada je u pitanju gajenje u monokulturi.Višegodišnje lupine ostaju na njivi i do 10 godina.U plodoredu dolaze posle širokorednih ili uskorednih useva.Kao predusev su odlične za brojne ratarske i povrtarske biljke. Vreme i dubina oranja zavise pre svega od preduseva i zemljišnih uslova.Ako su zemljišta peskovita,nagnuta ili plavna onda se osnovna obrada izvodi u proleće i na nekoliko dana pre setve se izvrši i predsetvena priprema zemljišta.Ako se lupine gaje kao postrni usev obaviće se redukovana osnovna obrada.U jesen se osnovna obrada zemljišta izvodi na dubinu 20-25cm.Lupine imaju kratak rok usvajanja biljnih asimilativa, zato se celokupna količine mineralnih hraniva unose neposredno pre setve.Prosečne količine NPK hraniva su 20-30kg/ha azota, 30-50kg/ha fosfora  i 30-40kg/ha kalijuma. Bele lupine su osetljive na nedostatak fosfora i kalijuma, plave na nedostatak kalijuma i kalcijuma, a žuta lupina na nedostatak gvožđa i mangana.Ukoliko su gajene na alkalnim zemljištima, lupine pate usled nedostatka gvožđa.Početkom marata seje se plava lupina, sledi setva žute lupine, a početkom aprila setva bele lupine.Za setvu je potrebno 50-80kg semena bele lupine,40-60kg žute lupine i 25-35kg po hektaru plave lupine.Setva se izvodi na međuredno rastojanje od 50cm ako se gaje za zrno ,a na 12,5do 25cm ako se gaji radi nadzemne biomase s tim što se količina semena poveća za 50%. Dubina setve iznosi od 2,5 do 5cm.U širokorednim usevima lupine podrazumevane mere nege su međuredno kultiviranjei okopavanje.U usevima guste setve izostaju direktne fizičke mere borbe protiv korova,a usled jače zakorovljenosti potrebno je ranije pokositi,silirati ili zaorati.U borbi protiv korova primenjuju se kombinacije herbicida kao i u zaštiti ostalih mahunarki.Od štetočina mogu se pojaviti nematode na korenovima, a na listovima pojavljuju se patogene gljive.Najbolje su indirektne mere plodored i setva zdravog,dezinfikovanog semena u borbi protiv bolesti i štetočina.Berbe lupina radi zrna se izvodi dvofazno. U periodu voštane zrelosti se pokose, u otkosima se prosuše biljke kako bi seme naknadno dozrelo.Na kraju se obavi vršidba kombajnima.Jednofazna berba se izvodi uz upotrebu disikanata ili ako se poseku vršni delovi biljaka.Pri obrazovanju prvih mahuna se izvodi kosidba za silažu,a u vreme precvetavanja kosi se i zaorava ako su lupine gajene  kao siderati.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.