Tečni i gasoviti energenti iz biomase

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 3 meseci ranije by Đurić Milenko.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #576758
  Đurić Milenko
  Učesnik

   Tečni i gasoviti energenti iz biomase

   Korišćenje biomase kao energenta ima veliki potencijal u budućnosti u cilju smanjenja zagađenja životne okoline i dobijanja energije iz obnovljivih resursa. U sirovinu za proizvodnju energenata spadaju produktivni organi energetskih useva, biljni ostaci posle berbe, žetve i primarne prerade, biljni i otpad životinjskog porekla iz  prehrambene industrije, organski komunalni otpad, stajnjak, kanalizacioni mulj i slično.

   Proizvodnja energenata iz ovih sirovina može da se odvija i u velikim industrijskim  kompleksima i na farmama sa postrojenjima i uređajima koji su manjeg kapaciteta i pogodni za proizvodnju i za sopstvene potrebe a i za plasman viška na tržište.Tehnologijom prerade dobijamo sledeće energente u gasovitom i tečnom stanju:

   1. BIO-GAS je smeša gasova koji se dobijaju u anaerobnom procesu razgradnje različitih biljnih i animalnih ostataka kao što su sveža masa ratarskih biljaka, sveža masa energetskih useva, stajnjak, sporedni proizvodi industrijske prerade biljnog materijala, organski otpad sa farme, mulj dobijen čišćenjem otpadnih i kanalizacionih voda i sl. Sa energetske tačke značajni su metan i vodonik dok se drugi gasovi u procesu proizvodnje eliminišu. Posle toga se dobija biometan koji je iste energetske vrednosti kao i prirodni zemni gas. Tehnički pripremljen biogas se koristi za proizvodnju električne i toplotne energije a manje se koristi kao pogonsko gorivo za primenu u mašinama. Po završetku postupka proizvodnje bio-gasa ostaje organska masa koja se može koristiti kao biljno hranivo.
   2. BIO-ETANOL je tečno gorivo koje se dobija iz biljnog materijala bogatog ugljenim hidratima. Materijali za njegovo dobijanje su:

   1.Biljke koje sadrže šećere rastvorljive u vodi (melasa šećerne repe, trske, sirka šećerca, koren šećerne repe, krtole čičoke, sveža nadzemna biomasa biljaka iz porodice trava;

   1. Biljke koje sadrže skrob, zrna pravih i prosolikih žita, krtole krompira;

   3.Biljke koje sadrže celulozu: slama, kukuruzovina i klasci kukuruza. Bioetanol 99% se koristi kao pogonsko gorivo za SUS motore, sa manjim procentom u proizvodnji alkoholnih pića, boja i lakova.

   1. BIO-DIZEL se proizvodi iz biljnih i animalnih masnoća. Sirovine za proizvodnju bio-dizela su biljne masnoće iz zrna rataskih kultura, alternativno gajenih biljaka za ovu namenu, masline, palmino ulje, biljne i životinjske masnoće korišćene u proizvodnji hrane. Cilj u proizvodnji bio dizela je da se ne utiče na snabdevenost svetskog tržišta sa hranom jer se koriste biljke koje predstavljaju osnovnu sirovinu prehrambene industrije. Da bi se koristio umesto dizela, biodizel mora da ima sledeće osobine: da je biorazgradiv, netoksičan po životnu okolinu, prilikom sagorevanja proizvodi manje dima i prašine, ispušta manje ugljenikovih jedinjenja i da nije zapaljiv.

   Milenko Đurić, savetodavac za ratarstvo

   PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.