Suzbijanje korova u organskoj proizvodnji obradom zemljišta

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #567199
  Vuksanović Ljiljana
  Učesnik

   Suzbijnje korova je proces koji počinje i ne završava se jedne vegetacione sezone. Najčešća greška koju poljoprivrednici prave jeste da u drugom delu vegetacije njihova pažnja o njivama popusti i tada korovske biljke koje su “preživele  “ sve mere donose seme. Nakon žetve kao i berbe u njivama i voćnjacima korovske biljke u kratkom vremenskom period rastu, cvetaju i donose seme . Na rubovima parcela situacija je još gora, tu korovske biljke rastu i cvetaju tokom čitave vegetacije. Korovske biljke predstavljaju veoma značajan problem u zaštiti biljaka u organskoj proizvodnji. Na manjim posedima i posedima srednje veličine, korov se uglavnom suzbija  ručno – okopavanjem i plevljenjem što značajno povećava troškove proizvodnje. U organskoj proizvodnji nema efektivnih hemijskih mera  u suzbijanju korova koje su svojstvene konvencionalnoj proizvodnji.

   Obrada zemljišta je jedna od najznačajnijih direktnih mera borbe protiv korova i važna karika u stvaranju uslova za brz početni porast useva i jačanje konkurentske sposobnosti biljaka prema korovima.  Ranom obradom zemljišta uništavaju se tek iznikli korovi ali se i provociraju na nicanje novi. Novi korovi se efikasno mogu eliminisati ili još jednom plitkom obradom ili termičkim tretmanom. Raste i interes za organske “no-till” (direktna setva) sisteme proizvodnje. Cilj je smanjiti eroziju zemljišta, gubitak organske materije i troškove energije vezane za mehaničko suzbijanje korova. Osnovni postulat ovakvih sistema proizvodnje je korišćenje pokrovnih useva.

   Duboko oranje kao mera borbe protiv korova ima za cilj da uništi sve nadzemne delove biljaka, izbaci na površinu podzemne organe vegetativnog razmnožavanja, a seme korova koje je bilo na površini duboko zaore i stave ga u nepovoljne uslove za klijanje i nicanje. Delovanjem nepovoljnih spoljašnjih uslova smanjuje se vitalnost izbačenih vegetativnih organa korova koji se suše, razlažu i izmrzavaju u zavisnosti od vremenskih uslova.  Izorana semena koja su prošla kroz period mirovanja, niču, a dopunskom obradom zemljišta tek nikli korovi bivaju ponovo uništeni. Zaoravanje korova pre nego što završe svoj ciklus, sprečava se raznošenje semena pa se tako onemogućava i potencijalno nicanje. Ako je korov već izrastao , mora se predhodno obaviti košenje pa tek oranje.Oranje pokazuje naročite rezultate kada parcele obiluju višegodišnjim korovima sa podzemnim organima za razmnožavanje – rizomima, koji se nakon izoravanja nađu na površini i na letnjim temperaturama osuše.

   Mišljenje je, da  u organskoj proizvodnji treba primenjivati redukovanu obradu, jer se dubokim oranjem razbijaju agregati zemljišta, gubi se organska materija i remete uslovi za razvoj mikroorganizama, korisnih insekata  i glista koji učestvuju u razlaganju organske materije. Svake tek  treće godine treba u ratarskoj proizvodnji izvršti duboko oranje a eventualne negativne efekte anulirati dodavanjem u zemljište dodatnih količina organske materije.

   Izvor:Suzbijanje korova u org. proizv.

   Ljiljana Vuksanović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.