SUDANSKA TRAVA

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #584623
  Zlatarić Svetlana
  Učesnik

   Sudanska trava je jednogodišnja , veoma značajna krmna biljka . Raste u visinu do 2 m , bokori se i ima dosta lisne mase ,stablo se završava etažnom metlicom . Bokorenjem može se dobiti 10-20 bočnih stabala .

   Krma sudanske trave može se koristiti u zelenom stanju za ishranu stoke ili kao seno ili kao silaža . Zahvaljujući jakom korenovom sistemu dobro podnosi sušu i visoke temperature . Povoljno reaguje na navodnjavanje ali ne podnosi niske temperature . Uspeva i na slabije plodnim zemljištima ali ne i na teškim , podvodnim , kiselim i peskovitim . Daje dva , a u povoljnim godinama i tri otkosa krme u toku vegetacije .

   Kao dobri predusevi smatraju se leguminozne biljke , strna žita , okopavine . Ako se seje kao naknadni usev , onda može doći i posle perka , krmne uljane repice , stočnog graška ili grahorice . Ako se seje kao postrni usev onda se predusev mora skinuti do sredine juna . Takvi predusevi mogu biti rani krompir , rani kupus ,  ljudski i stočni grašak …

   Za glavni usev obradu zemljišta treba početi u oktobru na 30 – 40 cm, a u proleće obavlja se površinska priprema zemljišta . Ukoliko se sudanska trava zasniva kao naknadni ili postrni usev , onda se oranje izvodi plitko na 25 cm., i odmah pristupa površinskoj pripremi zemljišta .

   Sudanska trava se đubri i stajnjakom i mineralnim hranivima , 30 t/ha stajnjaka i 100 – 140 kg/ha N , 60 – 80 kg/ha P , 70 – 80 kg/ha K .

   Stajnjak i 2/3 PK unosi se pod osnovnu obradu a ostatak P i K zajedno sa 1/3 N predsetveno a ostatak N u vidu prihrane posle svakog otkosa .

   Kao glavni usev seje se u drugoj polovini aprila , kao naknadni u toku maja i kao postrni na kraju jula .Seje se gustoredo na rastojanju od 20 cm na dubini od 2 – 3 cm sa 20 – 30 kg/ha semena .

   Ukoliko se pojavi pokorica povalja se rebrastim valjkom .

   Prihrana se obavlja kada biljke dobiju nekoliko listova i to posle svakog otkosa azotnim đubrivima .

    

   PSSS Šabac

   Savetodavac za ratarstvo Svetlana Zlatarić

    

    

    

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.