STOčNI GRAŠ AK I GRAHORICA ZA ZELENU KRMU – Srđan Cvetković

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512533
  Cvetković Srđan
  Učesnik

   Jare forme stočnog graška i grahorice podnose nisku temperaturu na prelasku zime u proleće tako mogu da se seju već u drugoj polovini februara.Ukoliko se stočni grašak ili grahorica koriste za zelenu krmu, treba ih kositi u doba punog cvetanja i obrazovanja prvih mahuna. U slučaju da se grašak i grahorica seju združeno sa strnim žitima, a namenjeni su proizvodnji sena, kosidbu treba obaviti pre klasanja tritikala ili ječma, kao potpornih useva,jer osje ovih strnina negativno utiče na kvalitet sena.Najbolji rezultat postiže se pripremanjem senaže od ovih biljnih vrsta polovinom maja, kada su grašak i grahorica u fazi punog cvetanja – početka formiranja mahuna, bez obzira na fazu razvoja potpornog useva.Stočni grašak postiže prinos do 45 tona po hektaru zelene krme, odnosno do 11 t/ha sena, uz oko 20%-21% sirovih proteina u suvoj materiji krme.Sušenje graška za proizvodnju sena se ne preporučuje zbog mogućnosti opadanja velike količine lista.Ukoliko je opcija priprema silaže ona se obavlja kada se razvije 2/3 mahuna. Ako se grašak ili grahorica gaje gaje u kombinaciji sa žitima, u toj fazi žito ima dovoljne količine suve materije što pospešuje siliranje.Siliranje zelene mase graška vrši se posle formiranja mahune bez ili sa dodatkom 5 do 10 % kukuruzne prekrupe, što daje pozitivne rezultate na kvalitet pripremljene stočne hrane.

   Srđan Cvetković, dipl. ing. poljoprivrede

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.