Sticanje statusa zadrugara

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513313
  Gvozdić Ljiljana
  Učesnik

   Status zadrugara stiče se osnivanjem zadruge ili pristupanjem zadruzi, pod uslovima propisanim zakonom i zadružnim pravilima. Lica koja pristupe zadruzi nakon osnivanja imaju jednak status kao osnivači zadruge.
   Da bi lice steklo status zadrugara u zemljoradničkoj zadruzi potrebno je da se bavi poslom koji je određen delatnošću zadruge, što se zadružnim pravilima uređuje. Status zadrugara ne može se steći samo na osnovu uplate članarine, tj. unosa uloga.
   Status zadrugara pristupanjem zadruzi može steći svako fizičko lice koje podnese pisani zahtev za pristupanje, u skladu sa zakonom i zadružnim pravilima.
   Status zadrugara pristupanjem zadruzi stiče se na osnovu odluke o prihvatanju zahteva za pristupanje i potpisivanjem pristupne izjave. Odluku o prihvatanju zahteva za pristupanje zadruzi donosi upravni odbor, odnosno skupština zadruge ako nema upravnog odbora. Upravni odbor zadruge (ili drugi ovlašćeni organ zadruge) je dužan da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, pismeno obavesti podnosioca zahteva da li je zahtev prihvaćen. Ukoliko nadležni organ u predviđenom roku ne obavesti podnosioca zahteva, smatraće se da je zahtev prihvaćen. Podnosilac zahteva čiji je zahtev odbijen, ima pravo žalbe skupštini zadruge, u roku utvrđenom zadružnim pravilima. Na prvoj narednoj sednici skupština zadruge mora doneti odluku po žalbi. Ako skupština zadruge ne donese odluku po žalbi, u zakonskom roku, smatraće se da je žalba usvojena.
   Odluka o prihvatanju zahteva za pristupanje zadruzi sadrži:
   -Lično ime i prebivalište, JMBG i broj lične karte svakog osnivača, odnosno za stranca umesto JMBG i broja lične karte sadrži lični broj za stranca i broj lične karte za stranca ili broj pasoša i državu izdavanja;
   -Iznos novčanog uloga ili članarine, odnosno opis vrste i vrednost nenovčanog uloga koje lice koje pristupa zadruzi unosi u zadrugu;
   -Vrstu i iznos jemstva, ako postoji;
   -Vreme uplate, odnosno način i vreme unošenja nenovčanog uloga;
   -Druge odredbe određene zadružnim pravilima.
   Licu koje pristupa zadruzi dostavljaju se odluka o prihvatanju zahteva za pristupanje zadruzi i zadružna pravila. Lice čiji je zahtev o pristupanju zadruzi prihvaćen pristupa zadruzi potpisivanjem pristupne izjave, a ona sadrži: izjavu potpisnika da prihvata prava, obaveze i odgovornosti zadrugara utvrđenih zadružnim pravilima, odredbe ugovora o osnivanju, kao i da je upoznat sa obavezama zadruge nastalim pre potpisivanja pristupne izjave.

   Ljiljana Gvozdić dipl.ing.polj.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.