Štetočine skladišta zrnastih proizvoda

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513406
  Onć Jovanović Eleonora
  Učesnik

   Najznačajnije štetočine u skladištima zrnastih proizvoda su: žitni žižak (Sytophilus granarius) žitni moljac (Sitotriga cerealella) kukuruzni žižak (Sytophilus zeamays) mali brašnar (Tribolium confuzum) brašneni moljac (Plodia interpuctella) brašneni moljac (Anagasta kuehniella) I ambarev moljac (Tinea granella) Ovi insekti svojom životnom aktivnošću zagrevaju zrnastu masu i povećavaju vlažnost. Tako oštećene proizvode pri povišenoj temperaturi i vlažnosti napadaju štetne gljivice (Aspergilus, Fusarium, Penicilium, i druge) koje proizvode mikotoksine koji nanose štete zdravlju životinja. Dospevanje ovih štetnih insekata u skladišta može biti aktivno, sopstvenim kretanjem i letom i pasivno iz zaostale populacije u skladištima, na proizvodima i, ambalaži.

   Često su zaostale količine uskladištenog žita izvor napada na novim proizvodima. Kritična mesta koja treba prekontrolisati u cilju detekcije su tamni uglovi, otpad, zaostale količine starih proizvoda, oko prozora, ventilacionih otvora i dr., a isključivo tražiti žive insekte. Mere borbe u suzbijanju ovih štetočina su preventivne kada nema ili ima malo štetočina u skladištu i kurativne kojima se suzbijaju štetočine koje nanose veću štetu. Higijenske mere spadaju u preventivne mere, koje podrazumevaju temeljno čišćenje skladišta od ostataka starih proizvoda pre unoišenja novih, zatim popravka oštećenih vrata, prozora, letvi i pukotina na zidovima. Na ovaj način se stvaraju nepovoljni uslovi za održavanje, razmnožavanje i razvoj štetočina. Hemijske mere mogu biti kako preventivne, tako i kurativne. Obično se pre unošenja robe u skladište, izvrši hemijska dezinsekcija nekim od preparata na bazi malationa, pirimifos-metil-a ili dihlorvos-a, prskanjem ili još bolje zamagljivanjem praznih skladišta.

   Na tržištu se nalaze sledeći insekticidi čija je upotreba dozvoljena u skladištu: pirimifos-metil ( Actellic-50), tretiranje praznih skladišta u kolicini 0,75-1,5 ml/m2; praznih vreca u kolicini 0,5 ml/m2; tretiranje zrna pšenice i kukuruza; zatim u silosima, u kolicini 8 ml/toni zrna uz dodatak 0,5-1 l vode, kao i u podnim skladištima, u kolicini 8 ml/toni, uz dodatak 0,5-1 l vode, s tim da sloj pšenice ili kukuruza nije deblji 0,5-1m; , dihlorvos ( Dihin, Difos E-50) u količini 10-20 ml u 0,5-1 l vode na 100 m3 prostora; malation (Etiol tečni). u koncetraciji 0,2 – 0,3% uz utrošak vode 7-8 l pripremljene emulzije na 100 m2 prostora; Nakon tretiranja skladišni prostor treba dobro zatvoriti, radna karenca za insekticide je od 24-48 sati, tek nakon tog vremena treba dobro provetriti magacin i uci u njega. Prilikom primene insekticida, treba voditi računa o dozama i pridržavati se uputstava proizvodjača preparata.

   U hemijske mere suzbijanja spada i fumigacija fostoxin-om, koja je vrlo delotvorna, ali pri tome moraju biti ispunjeni sledeći uslovi: da skladište prilikom fumigacije mora biti hermetički zatvoreno i da fumigaciju mora obaviti samo ovlašćeno stručno lice. Skladišta treba redovno provetravati i održavati higijenu u njima i oko njih, pratiti da li je došlo do pojave insekata, povišenja vlage i temperature.

   mr Eleonora Onć Jovanović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.