STANJE ZADRUGARSTVA U SRBIJI Mirjana Petrović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512447
  Petrović Mirjana
  Učesnik

   Jedan od važnijih datuma za srpsko zemljoradničko zadrugarstvo je donošenje novog Zakona o zadrugama na Božić 2016. godine. Po novom Zakonu o zadrugama smanjen je broj osnivača zadruge sa 10 na 5 i samim tim agrarna politika je prilagođena mogućnostima i potrebama srpskih seljaka. Počelo se sa rešavanjem višegodišnjih problema zadružne svojine. U Srbiji je tokom 2016. godine nakon donošenja novog Zakona formirano više od 50 zemljoradničkih zadruga,  tako da je poslovalo oko 1.600 zadruga sa 5.000 zaposlenih, sa 34.000 direktnih osnivača zadruge i više od 100.000 kooperanata i godina završena sa 68 milijardi dinara ukupnog zadružnog prihoda. Procedura za formiranje novih zadruga je olakšana tako je sve više zainteresovanih za udruživanjem, jer se lakše dolazi do boljih rezultata. Sama reč zadruga kada se raščlani – ZA DRUGA govori da se ljudi u tim grupacijama bore jedni za druge. Uočeno je da u selima u kojima funkcionišu zadruge dolazi do smanjenja stope nazaposlenosti, a ujedno do povećanja broja stanovnika. Sa stabilnom zadrugom zadrugari stiču sigurnost iako problemi i dalje postoje i mnogobrojni su. Sada su i lokalne smouprave na potezu da ukažu na prednosti i mane svog područja i terena, jer Zakon o zadrugama u članu 12 predviđa da su lokalne samouprave, pokrajina i republika dužni da podstiču razvoj zadrugarstva, formiranjem fondova i fondacija ili kreiranjem nekih drugih mera.   Mirjana Petrović, dipl.ing.polj. PSSS Leskovac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.