Standardi EU za kvalitet mleka

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #577204
  Đurić Nebojša
  Učesnik

   Standardi u proizvodnji sirovog mleka su definisani direktivom br. 853/2004 Evropske komisije.

   Sve zemlje članice obavezne su da u prometu mleka primenjuju ove standarde, što će uskoro

   morati da se sprovodi i u našoj zemlji. Primena ovih standarda zahteva potpuno novu organizaciju

   u našoj proizvodnji i zato predstavlja veoma dug i skup proces. Naše mlekare će uskoro

   biti prinuđene da primenjuju te standarde kako bi što pre izašle na druga tržišta, ali i zato

   što u kvalitetnoj proizvodnji nema mesta za mlečne proizvode sumnjivog kvaliteta. Mlekare

   ubuduće ne bi trebalo da primoravaju proizvođače na kvalitet mleka samo finansijskim ucenama,

   već i da uz pomoć stručnih službi unaprede gazdinsko držanje kod svojih kooperanata, te

   da dodatnim finansijskim garancijama omoguće nabavku opreme za mužu i rashladnih uređaja.

   Standardi EU za kvalitet mleka:

   – tačka smrzavanja mleka ne sme da bude viša od 0,53°C,

   – sadržaj suve materije bez masti ne sme da bude manji od 8,50%,

   – sadržaj proteina ne sme da bude manji od 2,90%,

   – prisustvo antibiotika ne sme da bude veće od 0,004 mikrograma,

   – prisustvo somatskih ćelija ne sme da bude veće od 400.000 u ml mleka,

   – prisustvo bakterija ne sme da bude veće od 100.000 u ml mleka.

   Somatske ćelije – reč je o leukocitima, makrofagima i epitelnim ćelijama životinje koje su

   poreklom iz vimena i koje čine odbrambene ćelije organizma u slučaju pojave mastitisa. Broj

   somatskih ćelija veći od 400.000 u ml mleka ukazuje na to da je mastitis prisutan.

   U zemljama EU broj somatskih ćelija utiče na cenu mleka. Za mleko koje sadrži do 200.000

   somatskih ćelija u ml, proizvođač dobija premiju 3–5% na regularnu cenu; za mleko koje sadrži

   od 250.000–400.000 somatskih ćelija u ml dobija 5–10% manje od normalne cene mleka; za

   mleko koje sadrži više od 400.000 somatskih ćelija u ml dobija samo 40% od normalne cene

   mleka. Mlekare ovim proizvođačima manje plaćaju mleko koje sadrži veći broj somatskih

   ćelija zato što se iz ovakvog mleka dobija manja količina sira koji je znatno slabijeg kvaliteta,

   a somatske ćelije koje uništavaju bakterije ostavljaju enzime koji su otporne na pasterizaciju,

   koji naknadno uništavaju masti i proteine mleka

    

   Nebojša  Đurić PSSS Užice

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.