Šta raditi posle tuče grada u voćnjaku i koje mere zaštite preduzeti

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #588931
  Hodžić Silvija
  Učesnik

   Svedoci smo sve češće pojave tuče grada na teritoriji cele Srbije.  Pogotovo je to veoma važno za voćare,  jer šteta od grada u voćnjaku se ne izražava samo u godini tuče, već se prenosi na naredne godine. Posredne štete od grada u višegodišnjim  zasadima ogledaju se u:
   –  iznurenosti stabla i čokota;
   –  povećana je njihova osetljivost na bolesti i štetočine;
   –  umanjena je otpornost na mrazeve, naročito na one kasne (zima-proleće);
   – umanjena je bujnost, a ograničena je i rodnost.
   Brza intervencija
   Zato je potrebno preduzeti više mera radi saniranja štete od grada.
   U ovakvim situacijama neophodno je u roku od 24 sata, a najkasnije za 48 sati, obaviti  fungicidni tretman – pogodnim preparatima protiv pojave truleži i drugih bolesti, preparati na bazi bakra. Potom se rade folijarni tretmani preparatima koji stimulišu zarašćivanje rana i pogoduju održavanju i razvoju biljne mase u stresnim situacijama, odnosno onima na bazi amino i huminskih kiselina, vitamina,  tzv. fiziološki biostimulatori. Time se stimuliše obnova lisne površine u zasadima opterećenim rodom.
   Karenca preparata na bazi bakra kreće se u intervalu 21 do 35 dana, pa ih treba primeniti odvojeno od folijarnih tretmana sa biostimulatorima. Tretiranje aminokiselinskim preparatima treba ponoviti dva-tri puta,  sa  razmacima od 10 do 15 dana.
   Pored ovih hemijskih mera potrebno je  sanirati voćnjak od jako oštećenih ili polomljenih grana i delova krune njihovim odstranjivanjem, kao i prekraćivanjem delimično oštećenih  grančica putem rezidbe u narednom periodu,  čime se forsira obnova oštećenog biljnog sklopa.
   Pomoć mladom zasadu
   Kod mladih zasada u prvoj i drugoj  godini, u slučaju tuče grada jačeg inteziteta, gde su rane duboke, a dese se u periodu prvog prirasta, preporučuje se odstranjivanje celog stabla do iznad spojnog mesta sa podlogom.  Dobrom negom može se isforsirati da im se nadoknadi ponovni prirast i da uđu spremne u zimski period. Ako se tuča desi u kasnijem period,  kad voćke ne mogu da se pripreme za niske temperature, operacija se odlaže za proleće sledeće godine.
   Ukoliko je procenjena količina oštećenih mladara veća od 50 %, narednih  dana biljke će zaustaviti rast i razvoj svoga roda, dok je pri manjim oštećenjima zaustavljanje porasta biljnih organa ograničeno na period od dve nedelje.
   Na oštećenja od grada posebno su osetljive vrste sa velikom lisnom površinom. Rezidbom oštećene krune i intenzivnijom prihranom folijarnim azotnim đubrivima formulacije  N-P-K  20:20:20  ili N-P-K  14:11:25,  u koncentraciji 0,3% do 0,5%,  kao i maksimalnom agrotehnikom, do kraja vegetacije kod ovih voćaka moguće je potencirati obnovu lisne površine iz novih prirasta, čiji razvoj ima prednost nad preostalim rodom. Ovo je slučaj u situaciji kada su lastari mali (do 5 cm dužine) pa ih grad lako očene.
   Ukoliko grad padne u fenofazi cvetanja voćaka, najvažniji fiziološki procesi, cvetanje i zametanje plodova,  biće poremećeni pored svih ostalih nepogodnosti, čime se dovodi u pitanje rod u ovoj, ali i sledećoj godini.
   Prioritet nega
   Voćnjak koji je pretrpeo udare grada je kao bolestan čovek, pa mu je potrebna veća nega.  Ne treba dozvoliti  jaču pojavu korova. Potrebno je češće obavljati površinsku obradu zemljišta, kako bi se smanjio gubitak vlage, a ako je kišni period,  poželjno je  prihraniti azotnim đubrivima u količini od 200 kg/ha.  Ako ima uslova za navodnjavanje, ova mera može se ponoviti  preko sistema za navodnjavanje.
   Efekti ovih mera su izuzetno povoljni.   U lokalitetima gde se grad javlja veoma često, najsigurnija mera odbrane je postavljanje protivgradnih mreža. Danas je tehnologija njihove izrade toliko odmakla da se prave i fotoselektivne mreže raznih boja koje propuštaju različite delove  sunčevog spektra, utičući tako na različit stepen zasenjenosti (4-20 %). S obzirom na štete koje grad može da prouzrokuje, voćnjake i vinograde treba osigurati protiv vremenskih nepogoda kod osiguravajućih kuća.
   Jedna od mera kojima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije doprinosi rešavanju ovog problema svakako je subvencionisana isplata 40 % vrednosti polise osiguranja proizvođačima koji reše da svoje zasade osiguraju.

   PSSS Novi Pazar
   Dipl.ing. Silvija Hodžić,
   savetodavac za oblast voćarstvo

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.