Šta je to IPARD? – Zorica Petkanić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512656
  Petkanić Zorica
  Učesnik

   IPARD program mera pomoći prestavlja instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. Godine. Služi za dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. To je dokument koji se akredituje (odobrava) od strane Direktorata za poljoprivredu EU (DG AGRI). Ovaj dokument definiše mere za podršku ruralnom razvoju u skladu sa aktuelnim regulativama EU. Takođe definiše kriterijume i finansijske okvire podrške u skladu sa okvirima definisanim regulativama EU.

   IPARD program se odvija u 2 faze. Prva faza podrazumeva: investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, diversifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i tehničku pomoć. Druga faza se odvija kroz: sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup i agro-ekološko-klimatske mere i mere organske proizvodnje.

   Postupak sprovođenja IPARD programa podrazumeva sledeće aktivnosti. Prvo se objavi konkurs i javni poziv. Konkurs i javni poziv objavljuje EU. Nakon toga potencijalni korisnik popunjava aplikacione formulare. Nakon toga sledi prijem i registracija zahteva za odobrenje projekta. Po isteku roka za konkurisanje sledi proces provere prihvatljivosti zahteva i korisnika sredstava. Ovaj proces podrazumeva kontrolu na licu mesta i administrativnu obradu rezultata kontrole. Nakon toga sledi bodovanje i rangiranje, a po formiranju rang liste i izvršenog bodovanja sledi donošenje odluka i zaključivanje ugovora o korišćenju podsticajnih sredstava iz IPARD Programa sa potencijalnim korisnicima.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.