Šta je IPARD – Vladica Stefanović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514774
  Stefanović Vladica
  Učesnik

   Шта је ИПАРД 2 програм Републике Србије 2014 – 2020?
   То је инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014. до 2020. године , служи за достизање европских стандарда и подизање конкурентности, којим Еу помаже земље које су кандидати за чланство у Европској унији.
   IPARD II је у ствари документ који се акредитује (одобрава) од стране Директората за пољопривреду ЕУ (DG AGRI). Овај документ дефинише мере за подршку руралном развоју у складу са актуелним регулативама ЕУ. Такође дефинише критеријуме и финансијске оквире подршке у складу са оквирима дефинисаним регулативама ЕУ. Акредитација представља тек један од услова за подршку руралном равзоју из фондова ЕУ – остале структуре, промоција, подршка, финансирање, процедуре, техничка тела програма….
   Мере ИПАРД програма
   Мере ИПАРД програма које спроводи Европска унија, кроз овај документ, спроводе се у две фазе.
   Прва фаза:
   – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
   – Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства
   – Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања
   – Техничка помоћ
   Друга фаза:
   – Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ
   – Агро-еколошко-климатске мере и мера органске производње
   ПССС Неготин, Владица Стефановић

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.