STAJA ZA ODGOJ TELADI

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #564889
  Vujčić Nenad
  Učesnik

   СТАЈА ЗА ОДГОЈ ТЕЛАДИ

   – Стаја за одгој телади гради се непосредно уз породилиште са којим је повезано покривеним ходником ширине 120-150цм, и служи за преношење телади из једног објекта у други.  Телићарник је састављен од више одељења. Највеће одељење служи за смештај телади док остала одељења служе за припрему течне хране и прање судова, склдаиштење концентрата и суве замене за млеко, држање резервних делова, смештај сена и простирке и санитарни чвор.                                                                                          – Само одељење за смештај телади састоји се од боксева капацитета од 5 до 10 грла с тим да минимална површина пода за лежање и одмор телади у прва 4 месеца старости грла износи 0.8 до 1.2м2 по грлу. У овај простор улазе јасла ширине 40 до 60цм,простор за кретање и узимање хране ширине120 до130цми канал за чишћење стајњака ширине 50 до 60цм.  Што значи да се бокс за телад поред јасала састоји још од три дела и то ходник за кретање који се налази уз јасле, до њега је ходник за чишћење стајњакадок је иза њега простор за лежање и одмор телади на који се ставља простирка. Телад се по престанку давања течне хране премешта у боксеве за одбијену телад. Јасла могу бити стандардне израде с тим да им дно треба да буде на око 40цм изнад коте ходника. Појилица за воду поставља се у сваком боксу са 10теладиили на два бокса са по 5 телади. Боксеви су перграђени са дрвеним или металном преградама висине 120цм с тим да размак измеђа гредица не би смео бити бећи од 30цм.  Sa čeone strane boksa nalaze se vrata širine 80cm i postavqena su tako da služe za dva susedna boksa. Tako da od dužine svakog boksa na vrata odlazi 40cmdok preostali deo služi za jaslagde za svako grlo treba obezbediti 40 do 50cm hranidbenog prostora. Uz staje za telad treba obezbediti i ispust Širina ispusta treba iznositi bar 4 do 6m celom dužinom objekta. Na ispustu pregrade bokseva treba da budu visine 120cm.

   Ненад Вујчић дипл.инж.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.