Spremanje senaže-dr Radosav Vujić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512848
  Vujić Radosav
  Učesnik

   Senaža predstavalja konzervisanu stočnu hranu dobijenu sa travnjaka koja poceća na seno,a delimično i na silažu,tako da sama tehnologija spravljanja senaže predstavlja intermedijum sena i silaže.Prema nekim isukustvima i rezultatima spravljanja i iskorišćavanja senaže,postignuti su brojni proizvodni i ekonomski efekti sa boljim rezultatima nego sa senom.
   Princip pripreme senaže sastoji se u spremanju i čuvanju travne,travnoleguminozne smeše kao i leguminoza sa sadržajem vlage od 45-50%.Seckanjem ovakve mase i jakim sabijanjem s ciljem istiskivanja vazduha(anaerobizacija sredine), teže dolazi do truljenja mase radom bakterija i gljiva.Gljivice ne mogu živeti bez vazduha,dok neke bakterije mogu,ali obično su korisne ili indiferentne.Iz ovog razloga anaerobioza kod ovog postupka konzervisanja trava je presudna.Treba istaći da se u procesu pripreme senaže od travne mase onemogućava rad uglavnom truležnih bakterija dok su istraživanja pokazala da su mlečno-kiselinske bakterije aktivne i pri vlažnosti mase od 30-40%.
   Značajan faktor za očuvanje senaže od kvara je nagmilani CO2,koga se stvori oko 35-40% zapremine u masi,pri čemu plesni ne mogu da rade.Gubutci kos senaže su znatno manji u odnosu na spremanje sena i silaže.Gubitci azotnih materija su vrlo mali a naročito se dobro čuvaju karotini.Pri pripremi senaže masa sa sadržajem vlage od 45-50%, zadržava svežinu,masa lista ostaje u celini,nema gubitaka zbog elastičnosti i savitljivosti.Pored toga, masa zadržava prirodnu boju, dok se miris i hemijski sadrđaja neznatno menjaju. Prosušivanje mase do povoljne vlažnosti traje pri lepom vremenu 6-8 časova.Vlaga se može utvrdjivati pomoću psihometra na terenu ili laboratorijskim putem.Dobar praktičar može orjentaciono odrediti sadržaj vlage i vizuelno.Iz dovoljno provenute biljne mase pod stiskom prsta ne curi voda,zelena masa , naročito list su smežurani, a mrvljenjem pod prstima se ne čuje šuškanje. Biljni organi se elastično savijaju,stiskanjem u šaci, i masa se lepo presuje i slaže.Zelenu masu namenjenu za proizodnju senaže,treba koristiti pre podne,izmedju 8-13h.Pri kraju dana prosušena masa se kupi, secka, puni u objekte za siliranje i sabija.Poželjno je da se posle košenja nakon 3-4 časa stajanja na suncu , izvrši talasiranje ili valiranje mase zbog smanjenja okorevanja spoljnih delova i njihovih gubitaka. Masa se najčešće secka na 3-4 cm dužine i u objekte za siliranje ubacuje sa 45-55% valažnosti.Snažnim pritiskanjem i sabijanjem stvaraju se uslovi za anaerobiozu,a time i povoljni uslovi za spravljanje senaže.Osnovni pokazatelji kvaliteta senaže su:sadržaj vlage, pH vrednost,hemijski sastav tj. sadržaj proteina,celuloze i karotina kao i fizičke osobine kao što su boja i miris.
   dr Radosav Vujić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.