SPISAK OVLAŠ ĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512463
  Mijatović Bojan
  Učesnik

   Za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji Ministarstvo može ovlastiti kontrolnu organizaciju koja je registrovana u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, koja ima akt o akreditaciji izdat od strane nadležnog akreditacionog tela Republike Srbije u skladu sa odgovarajućim srpskim, evropskim i međunarodnim standardima i koja ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti. Postupak uključivanja proizvođača u organsku proizvodnju pokreće se prijavom koju proizvođač podnosi ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji. Dole je dat spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za 2017. Godinu. 1. Poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu obavljaju sledeće kontrolne organizacije:

   1) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” ДОО, Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/1;
   2) „TMS CEE”, Beograd, Rudnička 2;
   3) „CONTROL UNION DANUBE” ДОО, Beograd, Ohridska 11/2;
   4) „ECOCERT BALKAN” ДОО, Beograd, Glavna 13 m/III;
   5) „CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA” ДОО, Beograd, Zmaja od Noćaja 11;
   6) „ECOVIVENDI” ДОО, Beograd, Voje Veljkovića 5/III.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.