Specifičnosti proizvodnje lucerke u Podrinju – Dušan Despotović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512545
  Despotović Dušan
  Učesnik

   Dobro uspeva na plodnim, dubokim i rastresitim zemljištima, dok na teškim zemljištima, glinoviotim i zbijenim, teže uspeva. Na zemljištima u Našem kraju, glavni ograničavajući faktor za proizvodnju lucerke je kiselost zemljišta. Za lucerku su najpovoljnija zemljišta sa pH 6,2-7,5, merđutim, može uspevati i na kiselijim zemljištima, uz obavezne popravke. Dobar je predusev za sve kulture sem legumunoznih biljaka. Na parceli se zadržava do 5 godina i treba izbegavati gajenje u monokulturi.Ako uspemo da obezbedimo zahteve lucerke prema zemljištu, trebamo znati da za kvalitatan prinos lucerkinog sena, moramo obezbediti dovoljnu količinu hranljihin materija bilo iz organiski ili mineralnih hraniva. Lucerka sa prinosom od 10t sena po ha u proseku iznese do 130 kg N, do 40 P2O5 i do 95 K2O i 140kg CaCO. Pa se ta količina hraniva mora obezbediti unosom organskih i mineralnih hraniva. U osnovnoj obradi, ili sa odsnovnom obradom treba uneti 90-100kg P2O5, 80-120kg K2O i 50-60kgN. Lucerka dobar deo azota obezbeđuje radom, tj. simbiozom sa kvržičnim bakterijama na korenu. To se još naziva AZOTOFISKACIJA. Tako da se ako se pokaže potreba za prihranom, treba koristiti hraniva sa manjom formulacijom azota a većom fosfora i kalijuma. Takva prihrana se u našim agroekološkim uslovima praktikuje pred početak vegetacije. Prihrane u vegetacije se izvode nakon svakog otkosa, ukoliko se najavljuju padavine. To su količine reda do 150 kg složenog hraniva sa manje azota.Lucerka je višegodišnja biljna vrsta, koja u dobrim uslovima može dati i do 5 otkosa najkvalitetnije kabaste stočne hrane. Po najnovijim istraživanjima Institu za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, dostignuti su veoma dobri rezultati pri sistemu sa 6 košenja. U njihovim ogledima lucerka se kosila u početku butonijacije. Smanjen je razmak između košenja, dobilo se do 10% više sena, sa većim sadržajem proteina u šest otkosa. Tradicionalno i u suvom ratarenju u nešim agroekološkim uslovima lucerka se kosi 4 do 5 puta. Prema rečima proizvođača, u ta četiri otkosa može da budei do 1 600bala po hektaru. To je neki prosek u normalnim godinama. još ako godina u septembru bude topla i sa normalnom količinom padavina a oktobar suv, eto ga i 5 kavalitetan otkos.Pošto je takvih godina sve manje, sa hektara se uspremi ibično 1200 bala mase do 25kg. Prvi i drugi otkos su najbolji i najizdašnije dok treći I četvrti, jedva da pokriju troškove rada. Bilo je godina kada ukupna količina baliranog sena nije prelazila 800 bala sa površine od jednog hektara. ne ponovile se.Ako se računa prosečna godina sa do 1600 bala po 25kg, proizilazi da u našim uslovima sa lucerišta, se uspremi 40 000kg svežeg lucerkinog sena. To je u granicama maksimalnog prinosa suvog sena naših vodećih sorti lucerke. ukoliko se poseduje sistem za navodnjavanje, u tom slučaju lucerka će biti najisplatljivija kultura.

   Dušan Despotović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.