Specifični kriterijumi prihvatljivosti za investicije u preradu – Todo Terzić, dipl. inž.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512627
  Terzić Todo
  Učesnik

   Kada se radi o investicijama u fizičku imovinu, koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, postoje opšti i specifični kriterijumi za svaki sektor. Pravo na podsticaje imaju makro, mala i srednja pravna lica, kao što je definisano u članu 6.Zakona o rčunovodstvu Republike Srbije. Potencijalni korisnik sredstava, koji nije vlasnik zemljišta mora da obezbedi ugovor o zakupu sa minimalnim trajanjem od deset godina. Neophodno je da su izmirene sve poreske obaveze i plaćanja za socijalno osiguranje. Potvrdom se dokazuje da investicija nije realizovana iz  nekih drugih subvencija ili donaacija. Potrebno je podneti dokaz da račun pravnog lica nije blokiran duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja prijave.  Potencijalni korisnik koji se bavi preradom mleka, mora biti registrovan u Registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i imati prosečan dnevni kapacitet prikupljenog mleka od 10.000 do 100.000 litara. Potencijalni korisnik koji se bavi preradom mesa mora biti registrovan u Registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, sa minimalnim kapacitetom  od 8 radnih časova , za 10 goveda, 50 svinja, 50 ovaca ili koza, 5000 peradi. Potencijani korinsnik koji se bavi preradom voća i povrća, mora biti registrovan kao mikro, malo ili srednje pravno lice. Za sve investicije je potrebno izraditi i uz prateću dokumentaciju priložiti biznis plan. Za projekte preko 3 miliona evra, troškovi pripreme biznis plana ne mogu biti veći od 3% prihvatljivih troškova investicije, dok je za projekte ispod milion evra prihvatljivo da troškovi izrade biznis plana budu do 5 % ukupnih prihvatljivih troškova. Todo Terzić, dipl. inž.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.