Setva alternativnih kultura – Radojka Nikolić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512674
  Nikolić Radojka
  Učesnik

   Sve izraženije klimatske promene nameću gajenje alternativnih jarih kultura.Naša preporuka je gajenje sudanske trave, silosirka i sirka za zrno.Setvom ovih kultura se obezbeđije dovoljno kvalitetne stočne hrane.
   Sudanska trava se seje u prvoj polovimi maja jer je toploljubiva biljka.Seje se uskoreddo kada je potrebno 40 kg/ha semena, posle setve je obavezna mera valjanje.Biljke rastu do 3 m.Daje odličan prinos zelene mase do 60 t/ha. Koristi se kao zelena masa, kao seno i za pripremanje silaže.za zelenu masu treba je koristiti pre metličenja, a za silažu u fazi metličenja kada je zrno u voštanoj zrelosti zrna.
   Krmni sirak seje se u prvoj polovini maja. Preporučujemo sortu Titan, hibride Siloking i KWS Buldožer.Navedena sorta i hibridi sirka su visokootkosne vrste , visokog genetskog potencijala za prinos krme, preko 100 t/ha u uslovima suvog ratarenja.Kosi se kada su biljke 1-1,5 m. Odlično se regeneriše i može da da 3 otkosa. Za pripremanje silaže košenje se obavlja u fazi metlanja, kada je i velik prinos zelene mase.Sirak je odlično ugljenohidratno i energetsko hranivo, tako da je odličan za ishranu stoke u zelenom stanju, kao i pripremljena silaža je odlična u ishrani stoke.
   Sirak za zrno se gaji za zrno koje sadrži oko 12 % belančevina i oko 72 % skoba.Gaji se na lošijim zemljištima i tamo gde su limitirajući uslovi za proizvodnju kukuruza.U proizvodnim uslovima daje 6 – 8 t/ha zrna.Zrno sirka se koristi kao i kukuruz, mlevenjem i pripremanjem krmnih smeša u zavisnosti od vrste životinja.Kod nas postoje dva hibrida : Alba i GOLD koji se razlikuju samo po boji zrna a sve ostale osobine su im iste.Dužina vegetacije ovih hibrida je 140-150 dana.

   Dipl.ing.Radojka Nikolić
   PSSS Kruševac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.