Septoria tritici – Siva pegavost lista

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524351

  Siva pegavost lista – Septoria tritici

  Sivu pegavost lista prouzrokuje fitopatogena gljivica Mycosphaerella graminicola (sinonim Septoria tritici). Prvi simptomi se uočavaju tokom jeseni, na lišću, u vidu hlorotičnih pega nepravilnog oblika. Simptomi se mogu javiti i na stablu , na nodusima, rukavcu kao i na vrhovima plevica. Unutar pega se formiraju sporonosni organi – piknidi, crne boje. Piknidi su organi sa kojim patogen prezimljava na biljnim ostacima i samoniklim biljkama. U jesen i proleće iz piknida se oslobađaju piknospore Spore nošene kapima kiše dospevaju na list i prodiru u biljku kroz stomine otvorem, pri čemu nastaje infekcija. Od infekcije do pojave prvih simptoma može da prođe od 14 do 28 dana. Optimalna temperatura za razvoj septorie iznosi 15°C do 20°C stepeni.
  Parazit najčešće napada pšenicu ali se javlja i na ostalim strnim žitima kada su povoljni uslovi za razvoj.
  U proleće prvi simptomi su na donjem lišću. Pege se izdužuju, postaju ovalne i kasnije nekrotiraju. Sušenjem lišća se smanjuje asimilativna površina, a time i prinos i kvalitet zrna. Sa donjih listova, pri povoljnim uslovima, infekcija se širi na gornje listove. U vreme češćih kiša i hladnijeg vremena, tokom maja i juna, pegavost može da stigne do zastavičara. Najveće štete su ako se bolest masovno pojavi pre klasanja biljke i može da smanje prinos i do 40 %. Do jače pojave bolesti dolazi ako su usevi gusti, više đubreni azotnim đubrivima i usled veće vlažnosti i temperature.
  Za uspešnu zaštitu useva treba primeniti integralne mere: plodored, tolerantne sorte, uništavanje biljnih ostataka i hemijske mere zaštite. Kada se ustanovi da u usevu ima više od 10 % biljaka sa simptomima na drugom kolencu, potrebno je primeniti hemijske mere zaštite. Registrovani fungicidi za zaštitu od prouzrokovača sive pegavosti su na bazi aktivnih materija: tiofanat-metil+epoksikonazol, hlorotalonil, mankozeb, azoksistrobin + ciprokonazol, protikonazol, flutriafol, piraklostrobin i dr.

  Živorad Jovanović, dipl. inž. zaštite bilja

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.