Savremena proizvodnja mleka

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512831
  Petrović Radiša
  Učesnik

   Kad se govori o projektovanju savremenih farmi mlečnih krava, nezavisno od kapaciteta, danas su postavljeni osnovni uslovi:
   1. Objekti moraju biti tako izgrađeni da se životinje drže na što prirodniji način. Traži se odgovarajući raspored prostora i opreme koji će osigurati uslove za držanje krava sa što manjim stresom.
   2. Osim prirodnijih uslova držanja, objekti moraju biti što jeftiniji. Isto važi i za opremu, koja treba da bude odgovarajuća i ne preskupa. Oprema mora efi kasno da zamenjuje ljudski rad i osigura što veću proizvodnost ljudskog rada. Ljudski rad postaje sve skuplji, pa je neophodno proizvesti što više mleka po satu rada.
   3. Objekti su iznutra urađeni tako da se krave nesmetano kreću i normalno ponašaju, a redovni tehnološki postupci odvijaju bez suvišnog utroška rada.
   Većina malih porodičnih farmi, izgrađenih pre više godina, pa i novije koje su građene bez stručne pomoći: nemaju odgovarajuću prozračnost, pa su zbog visokih koncentracija vodene pare i štetnih gasova krave izložene stresu, što direktno utiče na manju mlečnost, a kako se u takvim objektima drži muzna oprema i obavlja muža, često loše ventiliran prostor uzrokuje i štete na kvalitetu mleka, uz neodgovarajuću ventilaciju, osvetljenje prirodnim i veštačkim svetlom nije zadovoljavajuće, krave se na neodgovarajućim ležištima drže vezano tokom cele godine, što se direktno odražava na proizvodnju mleka, jasla su neogovarajuće smeštena, uz zid, tako da ishrana mora biti ručna, te se gubi mnogo vremena i energije, a hrana se rasipa, ishrana krava je loša (ne hrani se prema potrebama krava) u svim fazama proizvodnog procesa, manje farme goveda najčešće nemaju odgovarajuće postupke prema kravama i planiranje proizvodnog procesa.
   Kad se govori o većim mlečnim farmama, nužno je držati se pravila savremene proizvodnje mleka:
   1. Proizvodnja mleka je visoko specijalizovana, a koristi se mehanizacija i visoka automatizacija radnog procesa u staji i izmuzištu,
   2. Osnovni zahtev korišćenja tehnološkog kapaciteta krava je oko 5 – 6 hiljada litara za simentalce i od 6,0- 7,5 hiljada litara za holstein-friesian,
   3. U staji je slobodan način držanja goveda (s pojedinačnim boksevima za ležanje na dubokoj ili potiskivanoj prostirci),
   4. U manipulaciji đubrivom primenjuje se tečno (rešetkasti pod) ili čvrsto izđubravanje (automatski potiskivač),
   5. Izmuzište je automatizovano i funkcionalno prilagođeno kapacitetu staje
   6. Ishrana kompletnog obroka je mehanizovana, a ishrana koncentratom je automatizovana korišćenjem računarskih sistema,
   7. Napajanje teladi mlečnom zamenom odmah nakon kolostralnog perioda (korišćenjem automata za napajanje).
   Jedan od osnovnih preduslova za takvu proizvodnju mleka kod nas je stalno obrazovanje odgajivača kao i racionalna ulaganja u obnovu ili proširenje kapaciteta odnosno smanjivanje nepotrebnog opterećenja investicija po jednom grlu ili litru mleka i pritom ne zanemarivati tehnologiju koju zahteva savremena proizvodnja mleka.Takođe treba osposobiti proizvođaće kako bi znali da pravilno procene dobrobit životinja na farmi posmatrajući sve tri komponente dobrobiti: fizičku, mentalnu i bihejvioralnu kao I mogućnosti životinja da u datim uslovima ispune prirodne potrebe.

   Radiša Petrović, dipl.inž.polj. PSSS Smederevo

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.